logo

Geluidsonderzoek

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. heeft in opdracht van Park Lingezegen de gevolgen onderzocht van het evenemententerrein in De Park voor geluid(soverlast). Het gaat om onderzoek naar het geluidsniveau van evenementen en verkeer, het geluidniveau in woningen en de geluidseffecten van een fysieke wijziging van de weg De Park en het kruispunt met de Grote Molenstraat. U kunt de resultaten van de onderzoeken hieronder downloaden.

 

Download het rapport ‘Akoestisch onderzoek bestemmingsplan evenemententerrein De Park Park Lingezegen’ (pdf) >

 

Download het rapport ‘Bepaling geluidsniveau in woningen tijdens (pop)evenementen’ (pdf) >

 

Download het rapport ‘Akoestisch onderzoek fysieke wijziging De Park en Grote Molenstraat’ (pdf) >

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

×