Archief

Op deze pagina vind je het archief van Park Lingezegen. Hier staan onder andere bestuurlijke en financiële documenten. De documenten zijn openbaar toegankelijk. 

Besluitenlijsten AB & DB

Alle besluitenlijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) zijn publiek toegankelijk. Het archief (vanaf 2015) is terug te vinden via de button.

Besluitenlijsten

Begrotingen & Jaarrekeningen

Elk jaar stelt de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen een Jaarrekening op over het voorgaande jaar en een Concept-begroting voor het aankomende jaar. Het overzicht van (Concept) Jaarrekeningen en begrotingen is terug te vinden via de button.

Begrotingen & Jaarrekeningen

Jaarverslagen

Sinds 2021 wordt jaarlijks een verslag gepubliceerd waarin beschreven staat wat de parkorganisatie dat jaar bereikt heeft. Het jaarverslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de parkorganisatie en wat er dat jaar bereikt is.

Bekijk de jaarverslagen

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden diensten (2022)