Beheer

Park Lingezegen is met een oppervlakte van 1700 hectare een park van formaat. Met beheer op maat zorgen we dat in het park volop ruimte is voor natuur én mensen. In het beheer zorgen we voor de natuur in Park Lingezegen, maar ook parkelementen als borden en banken, paden, watergangen en meer. Dit doen we in samenwerking met ruim 40 lokale beheerpartners. Daarnaast dragen we ook zorg voor de veiligheid en toezicht in het park.

Beheerplan

Hoe we het beheer regelen in Park Lingezegen staat beschreven in ons Beheerplan. Het huidige beheerplan is opgesteld voor de periode 2021 – 2024. Het beheerplan wordt elke vijf jaar herzien en geactualiseerd.

Download het Beheerplan 2021-2024

Beheerpartners

Park Lingezegen beheren we samen met meer dan 40 lokale beheerpartners. Met onder andere boeren, stichtingen, verenigingen, gemeenten en natuurbeheerders zorgen we er voor dat Park Lingezegen er mooi bijligt en werken we aan het verbeteren versterken van natuur en biodiversiteit.

Door samen te werken met lokale partijen kunnen we het beheer zo veel mogelijk op maat doen en zorgen we voor meer verbinding met het park.

Onze beheerpartners

Beheer mee!

Park Lingezegen maken we samen! Heb je interesse in het beheren van een deel Park Lingezegen? Of wil je meer weten over de mogelijkheden om beheerpartner te worden? Dan komen we graag met je in contact!

Contact