Toekomstvisie Park Lingezegen

In 2024 werken we aan een nieuwe toekomstvisie. In die toekomstvisie wordt een stip op de horizon gezet voor Park Lingezegen in 2040. Om te komen tot die nieuwe visie is een breed proces opgestart waarbij zoveel mogelijk mensen inbreng kunnen geven over hoe zij Park Lingezegen in 2040 voor zich zien.

Bestuurders, beheerders, bewoners en belangengroepen: iedereen is welkom om mee te denken over Park Lingezegen in 2040! Denkt u ook met ons mee?

 

Blijf online op de hoogte en denk mee!

Wilt u op de hoogte blijven van het proces? Meldt u dan aan voor ons online platform ‘Denk mee’. Hier plaatsen we documenten en verslagen, houden we u op de hoogte van het proces om te komen tot een nieuwe toekomstvisie én kan u online meepraten! U kan zich aanmelden voor ‘Denk mee’ via onderstaande button.

Aanmelden & Inloggen 'Denk mee'

Enquête

Met een online enquete is een iedereen die Park Lingezegen een warm hart toedraagt uitgenodigt om mee te praten over de toekomst van Park Lingezegen. De enquete was in te vullen van 20 maart tot en met 6 mei. Ruim 500 mensen hebben de enquete ingevuld. De resultaten worden vervolgens geanalyseerd en gebruikt als input voor de conceptversie van de toekomstvisie.

Inloopavonden

Tijdens twee inloopavonden op 23 en 30 april hebben we de verdieping opgezocht. Bezoekers konden met medewerkers van Park Lingezegen in gesprek over hun wensen, ideeen, aandachtspunten en aanvullingen voor het park in 2040. Het waren waardevolle avonden met goede gesprekken. De resultaten worden geanalyseerd en gebruikt als input voor de conceptversie van de toekomstvisie.