Wat is Park Lingezegen?

Park Lingezegen is een ‘Landschapspark’. De term Landschapspark wordt gebruikt voor het benoemen van gebieden met grote landschappelijke kwaliteit die bescherming behoefden. Alleen al vanwege zijn enorme omvang (1700 hectare) is Park Lingezegen uniek. ‘Het Park’ strekt zich uit van de noordelijke oever van de Waal bij Nijmegen-Lent tot aan de randen van de meest zuidelijke Arnhemse woonwijken Schuytgraaf, Rijkerswoerd en De Laar.

Het is geen standaard park. Park Lingezegen is niet omzoomd met een hek en voorzien van een aantal ingangen. Binnen Park Lingezegen liggen nieuw aangelegde (natuur)gebieden, pocketparken maar ook gewoon huizen, boeren bedrijven en landerijen.

Park Lingezegen is ontstaan als reactie op de steeds verdere verstedelijking van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Het vormt nu een groene uitloop waar de 160.000 (toekomstige) inwoners van de stadsregio terecht kunnen voor een wandeling, fietstocht, sport, kunst, cultuur, natuur of een gezellig dagje weg.

De komende jaren is het woord aan de gebruiker. Zij kunnen meepraten en bepalen hoe Park Lingezegen zich verder ontwikkelt. Samen met inwoners en ondernemers uit de regio werkt de beheer- en netwerkorganisatie aan een levendig en beleefbaar Park Lingezegen wat voor iedereen toegankelijk is!