logo

Gebruikersraad

De Gebruikersraad Park Lingezegen wil de samenleving betrekken bij de doorontwikkeling van Park Lingezegen. De stichting heeft een stevige relatie met het parkbestuur maar werkt onafhankelijk. Verschillende werkgroepen ontplooien initiatieven en activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld permacultuur, hondenbeleid en de Dag van Park Lingezegen.

 

De Gebruikersraad Park Lingezegen volgt de Klankbordgroep Park Lingezegen op. De Gebruikersraad werd in 2015 opgericht, toen de basisuitrusting van Park Lingezegen werd opgeleverd. De fase van inspraak ging toen over in een fase van gebruiken, doorontwikkelen en beheren.

 

Burgers, ondernemers en organisaties die zich willen aansluiten, meer willen weten of ideeën hebben zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met Frank van Rooijen:  frankvanrooijen@hetnet.nl.

Meer informatie vindt u ook op de website van de Gebruikersraad of op Facebook.

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

×