Denk 6 december mee over de uitbreiding van Klompenpad ‘Zeegsepad’!

Park Lingezegen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren op woensdag 6 december van 19.30 uur tot 21.00 uur bij Boerderijterras De Woerdt aan de Woerdsestraat 4 in Ressen een startavond voor inwoners om mee te denken over een uitbreiding van het Klompenpad ‘Zeegsepad’ in Park Lingezegen. De bedoeling is het bestaande Klompenpad met enkele kilometers uit te breiden waardoor het ook vanuit Nijmegen eenvoudiger wordt de Klompenpaden in Park Lingezegen te gaan lopen.

Park Lingezegen en SLG willen samen met bewoners en partijen in het gebied drie wandelroutes realiseren die het landschap en de cultuurhistorie van het landschapspark nog meer beleefbaar maakt.

Dus woon je in of in de omgeving van Park Lingezegen en vind je het leuk om mee te denken, of wil je deel uit gaan maken van de werkgroep die het pad beheert? Meld je aan op de website van SLG: https://slgelderland.nl/projecten/klompenpaden-park-lingezegen.

Cultuurhistorie en landschap

Tijdens de startavond op  6 december licht SLG het project en de werkwijze toe. Het zoekgebied van de nieuwe route ligt in het zuidelijke deel (tussen Bemmel-Zuid en Lent) van Park Lingezegen.

Na de pauze krijgen alle aanwezigen de kans om hun kennis en ideeën aan te dragen. Alle input van de avond wordt verzameld op een kaart. De  Klompenpaden krijgen een naam die verwijst naar een element in het landschap waar doorheen wordt gewandeld, zoals een historische boerderij, veldnaam of buurtschap. Een werkgroep (waarvoor men zich ook op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners, ondernemers en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van het Klompenpad.

Aanmelden startbijeenkomst

  • Datum & tijd: 6 december 2023, van 19:30 tot en met 21:00 uur.
  • Locatie: Boerderijterras de Woerdt, Woerdsestraat 4 in Ressen.

Wil je meedenken over de uitbreiding van het Zeegsepad in Park Lingezegen? Meld je dan aan via: landschapsbeheergelderland.nl/klompenpad-lingezegen.

Over Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en door boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit agrarisch landschap optimaal kan beleven. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en zijn daarmee een stimulans voor de lokale economie. Zie klompenpaden.nl voor meer informatie en alle routes.

In Gelderland en Utrecht zijn 156 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. De uitbreiding van het Zeegsepad wordt mogelijk gemaakt door Park Lingezegen, de provincie Gelderland en de Nationale Postcode Loterij. 

Misschien vind je deze berichten ook interessant