Enquête over betrokkenheid parkgebruikers

Worden omwonenden en gebruikers van parken in Nederlandse gemeenten betrokken bij dat park, en zo ja, op welke manier? Om dat te achterhalen legt de Klankbordgroep Park Lingezegen een enquête voor aan Nederlandse gemeenten.

 

In de Klankbordgroep Park Lingezegen zitten 48 organisaties die op enerlei wijze betrokken zijn bij de ontwikkeling, het beheer en gebruik van Park Lingezegen. Zij wil graag gebruik maken van de ervaringen van andere gemeenten om de betrokkenheid van burgers rondom Park Lingezegen goed te regelen.

 

De gemeenten wordt gevraagd de enquête in te vullen voor 6 juni 2014. Zij kunnen daarbij één gemeentepark als voorbeeld nemen. De uitkomsten worden anoniem gepresenteerd tijdens de Landschapstriënnale 2014, het zomerfestival over landschap en parken dat deze zomer plaatsvindt in Park Lingezegen.

 

U vindt de enquete op de vitalegroenestad.nl >

Misschien vind je deze berichten ook interessant