Begrotingen & Jaarrekeningen

Elk jaar stelt de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen een Jaarrekening op over het voorgaande jaar en een Concept-begroting voor het aankomende jaar. Het overzicht van (Concept) Jaarrekeningen en begrotingen is terug te vinden via de button.