verhalen

17-06-2014 Weidevogels verhuizen naar de Ambtswaard

Voor weidevogels in Park Lingezegen staat veel te veranderen. Op de Dag van Park Lingezegen, 29 juni, wordt aan de Linge het startsein gegeven voor de aanleg van moeras. Dat komt daar waar nu nog weilanden liggen, maar de jonge weidevogels zijn dan al zelfstandig. Er wordt door boer, inrichter en natuurbeheerder rekening gehouden met deze typerende bewoners van het open land.

 

De kenmerkende kreten van de kievit en de grutto, hun vluchten hoog in de lucht, de heftige aanval van kieviten op bedreigers van hun nest, een grutto op hoge poten bovenop een paaltje. Het hoort voor veel mensen bij het Nederlandse weidelandschap. Van oudsher is dat ook te vinden in grote delen van Park Lingezegen zoals Het Waterrijk en Het Landbouwland. Ook de scholeksters, graspiepers en andere weidevogels vinden hier in redelijke aantallen hun plekje. Voor hen is een open landschap van belang, met natte plekken en wat hoog gras ter bescherming van de jongen en om insectjes en wormpjes te vinden als voedsel.

 

Ze ondervinden hier, net als in de rest van Nederland, problemen door verdroging van de grond en te weinig voedsel, of doordat gemaaid en geploegd wordt zonder op de nesten te letten. Het is echter door de aanleg van moeras en bos, dat voor weidevogels is in grote delen helemaal geen plek meer is. Ze zullen niet abrupt verdwenen zijn, meent Frank Majoor van SOVON, want de eerste drie tot vier jaar na aanleg van de nieuwe natuur zijn de omstandigheden heel geschikt voor de weidevogels. Ze vinden er alles wat ze wensen, totdat de wilgen te groot worden. Grote bomen bieden een uitkijkplek voor roofvogels en geen weidevogel wil daarbij in de buurt broeden.

 

Het gaat Majoor aan het hart dat de kansen voor weidevogels afnemen in dit gebied, maar hij hoopt dat ze de weg vinden naar de Ambtswaard. Deze uiterwaard bij Bemmel wordt nu geschikt gemaakt voor weidevogels: bomen worden gekapt, de grondwaterspiegel stijgt en het wordt een rustig gebied. Hij hoopt hier de kieviten en grutto’s uit Waterrijk  terug te zien. Doordat hij ze gemerkt heeft is na te gaan of de vogels inderdaad de overstap maken.

 

Voor dit moment is het van belang om de vogels die nesten hebben de kans te geven hun jongen groot te krijgen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de uitvoerders van de graafwerkzaamheden en met boeren die de grond bewerken. De boer houdt de nesten in de gaten bij zijn werk zodat de vogels, die vaak al eerdere nesten verloren in de hectiek van het werk, hun tweede of derde legsel wel groot kunnen brengen. De voorbereidingen voor het graafwerk aan het nieuwe moeras, aan de westkant van de Kampsestraat, zullen pas op het allerlaatst gedaan worden, om de kieviten die hier broeden niet te verstoren.

 

Op de Dag van Park Lingezegen, 29 juni, wordt het startsein gegeven voor het grote werk: het graven van het eerste stuk moeras langs de Linge. De jonge kieviten en andere weidevogeljongen zijn dan echter al vliegvlug, dat wil zeggen klaar voor het leven, misschien in de Ambtswaard.

 

Margeet Jellema

 

Bijschrift foto:
Kievit. Foto:  Jan Nijendijk, Saxifraga

Trefwoord(-en): ,

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×