werkzaamheden

20-12-2016 Water Idylle en vogelkijkscherm aangelegd

In deelgebied Het Waterrijk wordt nog volop gewerkt. Dit najaar zijn in het oostelijke  deel de Water Idylle en vogelkijkscherm aangelegd.

Tussen de A325 en kassengebied Bergerden ligt Het Waterrijk-Oost. Er liggen rietmoerassen die belangrijk zijn voor waterberging en tegelijk een paradijs vormen voor vogels én vogelspotters. De Water Idylle en het vogelkijkscherm liggen midden in dit gebied, tussen de Kampsestraat en het Patrouillepad Zuid.

Water Idylle: van weiland naar water

Je gaat de Water Idylle binnen door een poort. In het betonnen pad zijn sporen getrokken van machines die het land ooit bewerkten. De Water Idylle lijkt op een ondergelopen weiland. Rond het water liggen rabatten, verhoogde stroken grond. De greppels daartussen voeren het overtollige water af naar de sloten die om het weiland lopen. Trottoirbanden liggen als bielzen verzonken in de klei, en leiden je rond het wateroppervlak.

De Water Idylle is ontworpen door Herman Verkerk en Paul Kuipers (Event Architectuur) samen met landschapsarchitectenbureau Veenenbosch & Bosch. Er zijn drie Idylles. De Berg Idylle ligt langs de A325. De Bos Idylle wordt nog aangelegd.

Vogels spotten

Een stukje ten zuiden van de Water Idylle is een vogelkijkscherm aangelegd.  Van hieruit kun je onder meer steltlopers, lepelaars, watersnippen en visdiefjes spotten.

Trefwoord(-en):

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×