Succesvolle én zonnige publieksopgraving in Park Lingezegen!

Zaterdag 13 oktober was het zover, de publieksopgraving in Park Lingezegen. Onder heerlijk zonnige omstandigheden gingen ruim 80 archeologen-voor-één-dag op zoek naar verhalen uit het verleden in de bodem van Park Lingezegen.

Zaterdag 13 oktober was het zover, de publieksopgraving in Park Lingezegen. Onder heerlijk zonnige omstandigheden gingen ruim 80 archeologen-voor-één-dag op zoek naar verhalen uit het verleden in de bodem van Park Lingezegen.

Handen uit de mouwen

Meehelpen aan een daadwerkelijke archeologische opgraving, dat was de insteek van de publieksopgraving. En aan die oproep werd ruimschoots gehoor gegeven. Om half negen stonden de eerste deelnemers al klaar bij het Vierdaagsebos om aan de slag te gaan in de opgraving. Onder begeleiding van archeologen van Rubicon Erfgoed en ADC ArcheoProjecten gingen ze vol enthousiasme aan de slag. Daarnaast konden de bezoekers puzzelen met scherven bij de ArcheoHotspot in de tent en konden de kleinsten op zoek naar schatten in een speciaal voor hen aangelegde ‘archeozandbak’.

De verwachting was dat er vooral vondsten uit de Romeinse Tijd en de IJzertijd in de bodem zouden zitten. Al snel werden stukjes aardewerk, bot, en houtskool gevonden. Ook werden er sporen gevonden waar waarschijnlijk palen in de grond gestaan hebben van een huis of schuur. De kleibodem was door de droogte aardig hard geworden, dus het kon even bikk(el)en zijn om wat op te graven. Maar als je dan wat vond was dat wel weer de moeite waard. Of, zoals één deelnemer aangaf: “Het wordt op een gegeven moment een sport om weer wat op te graven”! Zelfs wethouder Horsthuis-Tangelder van de gemeente Overbetuwe kwam om de handen uit de mouwen te steken.

La Tène armband

Extra bijzonder was de vondst van een stukje van een La Tène armband. Het stukje betrof een stukje van een blauwe armband met een goudgele versiering in zigzagpatroon. Deze armbanden komen uit de Late IJzertijd (250-12 voor Chr.) en zijn gemaakt van glas.

Deze armbanden zijn de eerste glazen objecten die we kennen in Nederland. Pas later, in de Romeinse Tijd, nam het gebruik van glas pas echt een vlucht. In het rivierengebied worden La Tène armbanden veel gevonden. Dit heeft te maken met de productiewijze en de handel via het water.

In de periode waarin de La Tène armbanden gemaakt zijn lijkt er sprake te zijn van een massaproductie. Maar dat wil niet zeggen dat je overal maar de restanten van dit sieraad kan vinden. Met recht dus een bijzondere vondst, zeker in een publieksopgraving!

Bijdragen aan archeologisch onderzoek

De deelnemers hebben een mooie bijdrage geleverd aan het archeologisch onderzoek. De door hen gevonden objecten worden zorgvuldig onderzocht door de archeologen van Rubicon Erfgoed en ADC ArcheoProjecten. Het rapport over de vondsten die gedaan zijn tijdens de publieksopgraving zullen we wanneer deze beschikbaar is ook op onze website plaatsen.

Foto’s: Ivo Hutten

[rl_gallery id=”13780″]

 

De publieksopgraving werd georganiseerd door Rubicon Erfgoed, ADC ArcheoProjecten en Park Lingezegen en vond plaats in het kader van de Nationale Archeologiedagen. De publieksopgraving werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Overbetuwe, Erfgoed Gelderland en de ArcheoHotspot van Arnhem.

Misschien vind je deze berichten ook interessant