Nieuws

21-08-2017 Bloemenlinten door het land

Niet alleen mensen houden van bloemen, er zijn veel meer liefhebbers. De bloeiende akkerranden die ondanks hun naam niet alleen langs akkers liggen maar ook langs weilanden, plezieren daarom mens en dier.

Van vele kanten is er aandacht voor de combinatie van landbouw en meer natuur. Een van de manieren om de gewenste toename van soorten planten en dieren een zetje te geven, is de aanleg van ‘bloeiende akkerranden’. Daarvan zijn er in Park Lingezegen een aantal te vinden zoals op Park Bredelaar en Doornik Natuurakkers.

In de omgeving liggen er nog veel meer, waaraan op 26 augustus aandacht gegeven wordt.

De ingezaaide zonnebloemen, korenbloemen, kamille, phacelia en granen als boekweit en haver, soms meer, soms minder, streekeigen bloemen zijn voor de voorbijganger een verfraaiing van het landschap. Maar ze zijn om meer redenen van belang.

 

Biodiversiteit

Voor insecten is het een uitgebreid tafeltje dekje. Bloemen te kust en te keur om nectar uit te halen. De zaden dienen als voedsel voor weer andere dieren bijvoorbeeld muizen en vogels, zoals de patrijs. De insecten zelf zijn een smakelijk hapje voor vogels, vooral voor de hongerige jongen in het nest. En ook de muizen zijn weer een prooi, voor roofvogels. Zo draaien de kringlopen in de natuur.

Biodiversiteit, een grote variatie in planten en dieren, is nodig om de kringloop in stand te houden. Zo betekent de spreiding van bloeitijd van de bloemen in de akkerranden dat er voor bijen geen gat valt in hun voedselaanbod. Een goede keus van samenstelling van de rand zorgt dat er altijd wat voor hen te halen valt. Ook in de winter zijn de randen nog van belang. In de uitgebloeide stengels overwinteren eitjes van insecten of de insecten zelf. De zaden bieden ook in de winter voedsel aan vogels en muizen.

Een ander pluspunt van bloeiende akkerranden is dat ze in lange lijnen door het landschap lopen. Ze kunnen met elkaar een netwerk vormen. Dit biedt de dieren een kans om zich veilig door het gebied te bewegen, wat hun overlevingskans vergroot.

Een akkerrand als buffer langs een watergang vermindert de kans dat bij bespuiting een deel van de chemicaliën in het water komt. Maar waarschijnlijk dus wel op de rand zelf, wat ook niet echt goed is voor het leven in de rand.

Akkerrandendag

Omdat naast al deze voordelen voor dieren ook mensen plezier beleven aan de bloeiende akkerranden is hier 26 augustus aandacht voor. Achttien boeren zijn gestimuleerd door de gemeentes Overbetuwe en Lingewaard, LTO Noord en de Agrarische Natuur Vereniging om akkerranden in te zaaien. Op 26 augustus staan op twee van hen klaar om toelichting te geven over dit project, aan de Angerensestraat 9 en aan de Boltweg bij nr 3. Dit akkerrandenproject betreft boeren buiten Park Lingezegen, een kaart geeft de locaties aan. Ook binnen het Park zijn de bloeiende akkerranden te vinden, zoals eerder geschreven.

En bloemen zaaien zou iedereen kunnen doen die iets van tuin of balkon heeft. Hoe meer hoe beter.

Margreet Jellema,

Meer informatie  is te vinden op de website van de Gemeente Overbetuwe. Of kijk op de kaart.

 

 

Reacties zijn gesloten.

×