Bemmelse Zeeg versie 2.0

Vroeger was een zeeg er om overtollig water af te voeren, naar de Linge toe. Meer niet. Maar moet je nu eens naar de Bemmelse Zeeg kijken. Na al die eeuwen is de watergang heel multifunctioneel geworden. Natuur, waterveiligheid, recreatie, van alles hangt samen met de vernieuwde zeeg, en passant ook nog natuureducatie, natuurcompensatie, inzet van vrijwilligers en appeltaarten.

Met het doorknippen van een lint op een betonnen bruggetje opende heemraad  Mathieu Gremmen de Bemmelse Zeeg 2.0. De aanwezigen dromden over het bruggetje achter de schoolkinderen die hier een les natuureducatie hadden gekregen. In de nog kale plasdrasoevers zullen planten groeien die het water zuiveren, zodat je er later misschien wel in kan zwemmen, voorspelde Mathieu Gremmen hen. ‘En wat is een heemraad? Dat is een soort wethouder bij het waterschap.’

De Bemmelse Zeeg vormt nu de spil in een nieuwe natuurzone die bestaat uit plasdrasoevers, stukken bos en bloemrijke graslanden. Deze zone strekt zich uit tussen de groene weilanden en langs boomgaarden en witgekalkte kassen van deelgebied De Woerdt. Vogels, insecten, talloze waterdiertjes die in het agrarische landschap niet veel kans krijgen, komen hier wel aan hun trekken, wanneer de natuurlijke groei even de tijd krijgt.
Doordat de bedding van de zeeg is verbreed en glooiende oevers heeft gekregen, kan er meer water in terecht. Dit helpt om de steeds heviger regenval op te vangen.
De zeeg is ook nog eens de naamgever en belangrijk onderdeel van een Klompenpad, dat het Zeegsepad heet. Deze wandeling van 6 km voert ook over het bruggetje waar de opgewaardeerde zeeg geopend werd.

Rond de zeeg ontstaat meer nieuwe samenwerking. Bijvoorbeeld met het Openluchtmuseum in Arnhem. Paul van Kempen, milieucoördinator van het museum, staat best trots bij een jong rood beukje te kijken hoe goed het boompje het doet. Het is een ent van een rode beuk die op het museumterrein stond en daar ruimte moest maken voor nieuwe ontwikkelingen. De nieuw aangeplante stukken bos langs de zeeg zijn een ruime compensatie voor bomen die verloren gingen op het terrein van het museum.

De heerlijke appeltaart die klaarstaat voor de genodigden bij  Landwinkel De Woerdt is op smaak meteen te herkennen als taart van de Droom. De appels van de Droomtaarten zijn afkomstig uit de boomgaarden van De Woerdt, vertelt Wessel van Olst van de Landwinkel. Sinds de opening van De Landerij in De Park wordt deze appeltaart ook in Lingezegen gebakken, en opgegeten.  De Droom, onderdeel van De Driestroom, is namelijk nu ook gevestigd in De Landerij. Welke taart zal er op een mogelijke toekomstige horeca bij De Landwinkel geserveerd worden?

Wessel maakt ook deel uit van een groepje vrijwilligers dat zich heeft verbonden met het vorig jaar geopende Zeegsepad. Zij zorgen voor het onderhoud van de veelzijdige route die loopt langs de zeeg, door boomgaarden, over de Oude Postweg en langs het nog oudere kerkje van Ressen.

De zeeg stroomt voort en brengt ondertussen veel meer in beweging.

Zie voor de beschrijving Zeegsepad: www.klompenpaden.nl

Margreet Jellema,
Bureau De Knotwilg

Misschien vind je deze berichten ook interessant