werkzaamheden

13-10-2016 Stand van zaken Evenemententerrein

In De Park in Park Lingezegen is plek gemaakt voor een recreatieterrein waarop ook evenementen kunnen worden gehouden. Of het er komt, hoe het eruit gaat zien en welke activiteiten er worden toegestaan, wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Overbetuwe.

Over de inhoud van het bestemmingsplan overlegt de gemeente met een klankbordgroep van bewoners uit Elst en Schuytgraaf. De klankbordgroep gaat ook meedenken over de evenementen die in de toekomst worden gehouden.

Inmiddels heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Op 11 oktober heeft de raadscommissie ruimtelijke ordening van de gemeente Overbetuwe het bestemmingsplan besproken. De commissie heeft besloten dat het bestemmingsplan voor vaststelling naar de gemeenteraad kan maar nog wel besproken wordt. Dat betekent dat de gemeenteraad over het bestemmingsplan gaat stemmen. Dat doet de raad op 1 november. Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld, zullen wij u verder informeren.

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×