Paarden

Ook met uw paard bent u welkom in Park Lingezegen.. De voormalige Stichting Paardensport Park Lingezegen heeft verschillende ruiterroutes uitgezet. Die vindt u op de website ruiterenenmennen.nl.

Veel mensen genieten van Park Lingezegen. Soms kruisen of overlappen verschillende routes elkaar, dus is het verstandig een aantal dingen met elkaar af te spreken. Door rekening te houden met elkaar kan iedereen volop genieten van Park Lingezegen.

Afspraken voor ruiters

Voor ruiters gelden de volgende regels en afspraken:

  • Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte, en minder je vaart.
  • Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers.
  • Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag.
  • Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming.
  • Ruim de uitwerpselen van uw paard op.
  • Blijf op de paden.
  • Houd voldoende afstand van honden, zelfs als je paard gewend is aan honden. Jij kent de hond niet, de hond kent jou en je paard niet.

Zijn er toch problemen?

U kunt altijd contact opnemen met de BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) via 088-0109333. De BOA zorgt ervoor dat regels worden nageleefd. Bij noodgevallen kunt u de politie bellen: 0900-8844 of bij spoed via 112.