Wat leeft er in het park? – Studenten en ecologen onderzoeken de biodiversiteit in Park Lingezegen

Wat leeft er in Park Lingezegen? Dat wordt dit jaar uitgezocht door studenten van de opleiding Toegepaste Biologie van AERES MBO Ede onder begeleiding van ecologen van ecologisch adviesbureau NLadviseurs. Een jaar lang gaan zij in Park Lingezegen in kaart brengen wat er allemaal vliegt, kruipt, loopt en groeit! De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor een herijking van het beheerplan van Park Lingezegen.

Planten- en dierenleven in Lingezegen in kaart

Een groot aantal delen van Park Lingezegen is nog jong. Toch hebben al veel planten- en dierensoorten hun weg er naar toe weten te vinden. Maar een overzicht van welke planten en dieren er precies leven in Park Lingezegen ontbrak nog.

Daar gaat nu verandering in komen. Vanaf medio maart tot en met het einde van dit jaar wordt in heel Park Lingezegen onderzoek gedaan naar alles wat vliegt, rent, kruipt en fladdert. Aan het einde van het jaar ontstaat zo een compleet beeld van het planten- en dierenleven in Park Lingezegen.

Coördinator beheer van Park Lingezegen Hans Hendriks is enthousiast; “We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. We zien het als een nulmeting van de biodiversiteit in Park Lingezegen. Met de uitkomsten gaan we vervolgens aan de slag voor een herijking van het beheerplan.”

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven

Het onderzoek is een bijzondere samenwerking tussen overheid (Park Lingezegen), onderwijs (AERES MBO Ede) en het bedrijfsleven (NLadviseurs). Studenten van de opleiding Toegepaste Biologie doen de uitvoer van het onderzoek. Daarbij staan ze onder leiding van ervaren docenten van AERES MBO en ecologisch adviesbureau NLadviseurs. Door deze samenwerking beslaat het totale onderzoeksteam meer dan 30 personen.

Die helpende handen komen goed van pas. “Door de omvang van het gebied en de vele soortgroepen die we gaan onderzoeken heb je veel mensen nodig. Het is heel fijn dat we door de samenwerking met AERES een compleet beeld kunnen schetsen van alles wat er voorkomt in Park Lingezegen!” aldus Wesley van Zadelhoff, ecoloog bij NLadviseurs.

Irma Verhoeven van AERES MBO Ede is erg blij met de samenwerking met NLadviseurs. “Voor onze studenten is dit een hele mooie kans om bij te dragen aan ecologisch onderzoek. Zo kunnen ze alles wat ze op de opleiding leren in de praktijk  brengen.”

Onderzoek geen gevolgen voor bezoekers

Bezoekers van Park Lingezegen zullen in de regel weinig merken van het onderzoek. Wanneer de studenten onderzoek doen, doen zij dit in kleine groepjes. Het tijdstip waarop studenten aanwezig zijn is afhankelijk van de soort(en) waar ze onderzoek naar doen.

Het kan zijn dat bezoekers de studenten of ecologen normaal afgesloten terreinen zien betreden om te inventariseren. Dit doen zij altijd te voet en hier zijn afspraken over gemaakt. De betrokken studenten zijn  te herkennen aan de oranje hesjes met het logo van Park Lingezegen die ze dragen. Op verzoek kunnen zij een toestemmingsbrief tonen.

Misschien vind je deze berichten ook interessant