Gladheidbestrijding

Bij winters weer kan het glad worden. Binnen Park Lingezegen liggen veel verschillende wegen en paden. Wanneer het winters weer is worden deze niet allemaal gestrooid. We leggen je graag uit waar en wanneer gladheidbestrijding plaats vindt.

Verharde wegen & fietspaden

Voor de wegen en fietspaden die door Park Lingezegen lopen geldt dat de gladheidsbestrijding door de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard uitgevoerd wordt. Een aantal van de verharde fietspaden in Park Lingezegen worden bij gladheid gestrooid, maar niet alle paden.

Welke paden wel en niet gestrooid worden kan je zien op de website van de betreffende gemeente.

Gladheidbestrijding gemeente Lingewaard

Gladheidbestrijding gemeente Overbetuwe

Wegen en paden binnen de grenzen van Park Lingezegen die niet vallen onder gladheidsbestrijdingsplannen van de gemeente Lingewaard of Overbetuwe worden niet gestrooid.