Heerlijk Lingezegen

11-03-2020 De Parkse Gaard levert bessen én vlinders

Sinds 2016 zijn er in Park Lingezegen maar liefst zes voedselbossen in ontwikkeling! De Parkse Gaard is er eentje van het eerste uur. Op 1,5 hectare ontwikkelt een enthousiaste groep vrijwilligers een boomgaardachtig voedselbos, dat in de loop van de jaren steeds meer heerlijke producten gaat voortbrengen. Voorzitter Margreet Jellema: “De eerste beperkte oogst hebben we al binnengehaald, maar het duurt wel 10 jaar voor er een serieuze productie op gang komt.”

Het gaat bij De Parkse Gaard overigens niet alleen om die oogst, maar zeker ook om het verspreiden van kennis en ervaring rond voedselbossen, vertelt Margreet. “We willen met dit bos laten zien wat er allemaal mogelijk is door te werken vanuit het idee van permacultuur. Gewassen zijn geplant in lagen: wortellaag, kruidlaag, struiklaag, boomlaag,  met soorten die elkaar ondersteunen. Door veel variatie aan te brengen ontstaat er een evenwicht dat zichzelf in stand houdt, zonder dat je er voor hoeft te ploegen, zaaien of spuiten. Een natuurlijke kringloop dus. Met als basis een goede, gezonde bodem.”

Werkochtenden en excursies

Het delen van kennis gebeurt eigenlijk op twee manieren. Margreet: “Mensen kunnen zelf meedoen op een van de werkochtenden die we regelmatig organiseren. Maar we geven ook excursies waarin we uitleggen wat een voedselbos is, en hebben in de zomer inloopochtenden die in de agenda op de site vermeld staan.”

Vlinders, padden, mossen

De opbrengst van een voedselbos bestaat overigens niet alleen uit voedsel, maar het levert ook enorm veel biodiversiteit op. Om deze belangrijke ontwikkeling te volgen is er, samen met de andere voedselbossen in Lingezegen, een monitoringsproject opgezet om de biodiversiteit in kaart te brengen. “Volgens vaste (zie opmerking) methodes wordt nu, door een ploeg vrijwilligers met verstand van zaken, gemeten. onder andere hoeveel vlinders, padden of mossen hier voorkomen. Want besjes kun je wegen, maar de aantallen vlinders niet!”

Weten waar je eten vandaan komt

Op den duur is het de bedoeling dat De Parkse Gaard zichzelf kan bedruipen door de verkoop van de producten. “En daarom zijn we ook zo blij met het korteketenproject (H)eerlijk Lingezegen. Want áls we fruit, jam, sap, fruitleer of noten gaan verkopen, dan graag via de korte keten, dus direct aan de consument. Zodat mensen weten waar hun eten vandaan komt.”

https://deparksegaard.nl/

___

(H)eerlijk Lingezegen

De gemeente Arnhem is een van de partners in het project (H)eerlijk Lingezegen.(H)eerlijk Lingezegen is een samenwerking van verschillende lokale voedselproducenten uit Park Lingezegen. Allemaal hebben ze zeldzame vee- of plantenrassen waar heerlijke producten van gemaakt worden. Samen gaan we werken aan het op de kaart zetten van deze lokale producten.

Daarbij wordt in ‘korte ketens’ gewerkt met kleine afstanden tussen producent en consument. De nadruk ligt op biologisch en verantwoord geproduceerde producten, maar ook niet-biologische producenten kunnen aansluiten. Door voedsel ‘rechtstreeks’ van de boeren te kopen hoeft voedsel minder grote afstanden af te leggen van de producent naar de consument. En dat is weer beter voor het milieu en levert het de boer een goede  prijs op voor zijn product.

Lees meer over het project (H)eerlijk Lingezegen op www.parklingezegen.nl/heerlijk-lingezegen

Reacties zijn gesloten.

×