Het Appelland

Het Appelland is een van de voedselbossen in het noordelijke deel van Park Lingezegen. Het Appelland wil boomgaarden realiseren met de grondbeginselen van de ecologie in het achterhoofd. Dat kan heel goed! Voor 1950 gebruikten boeren de grond altijd voor meerdere doeleinden. Een bongerd heette voor 1900 een ‘keuien bongerd’: een bongerd waar het jongvee liep. Niet voor niets telt een hoogstamboom 1,80 meter, dat was om de jonge koeien op afstand te houden! De traditionele bongerd wordt omzoomd door een vee-kerende haag. Het Appelland wil aan de slag met permacultuur door gradiënten te maken, zowel boven- als ondergronds.

Het Appelland kiest voor zoveel mogelijk variëteit door het aanplanten van een gevarieerd palet aan struweelhagen, bomen en overhoekjes. Dat verhoogt niet alleen de biodiversiteit, maar trekt ook de juiste insecten aan die nodig zijn voor natuurlijke plaagbestrijding. Het Appelland hecht bovendien waarde aan de toegankelijkheid van de boomgaard en wil de boodschap uitdragen van gezond voedsel voor lokale markten. Een boomgaard is een heerlijke plek om te zijn. Het Appelland heeft een romantische boomgaard voor ogen, een zoals Van Gogh die had kunnen schilderen. Notenbomen zijn prachtige bomen die goed passen in een boomgaard. Daarom worden 5 verschillende soorten notenbomen aangeplant. Rondom de bomen komen mooie bankjes te staan zodat mensen er kunnen verblijven en genieten.

Meer weten?  Kijk op hetappelland.nl of neem contact op Michael Witjes (michael@hetappelland.nl).

Misschien vind je dit ook interessant