Het Waterrijk

Het Waterrijk ligt in het noorden van Park Lingezegen: ten zuiden van Arnhem-De Laar en de wijk Rijkerswoerd, ten oosten van deelgebied De Park. Water staat centraal in Het Waterrijk: water om te bergen, water om te spelen en water voor natuur. Activiteiten als zwemmen en kanoën zullen zich aan de noordwestkant concentreren, bij de Rijkerswoerdse Plassen. Voor wandelen, fietsen of vogels kijken kunt u terecht aan de oostkant van Het Waterrijk, een natuurlijk, avontuurlijk en afwisselend gebied. Ook de Linge heeft hier een natuurlijker uiterlijk gekregen.

 

Wat is er allemaal gebeurd?

Wateronderzoek
In maart 2014 zijn we gestart met de werkzaamheden in Waterrijk-Oost. Allereerst is een proeflocatie gegraven aan de Viola in Bemmel (nabij Bergerden). Hier wordt onderzoek gedaan naar waterberging en waterzuivering. Waarom? Dat heeft alles te maken met klimaatverandering. Door klimaatverandering zal zelfs in het waterrijke rivierengebied in Park Lingezegen in de toekomst af en toe watertekort optreden. Dit komt omdat inlaat van water uit het Pannerdens Kanaal naar de Linge niet altijd meer mogelijk zal zijn. Andersom moet de Arnhemse wijk Schuytgraaf soms juist een te veel aan water kwijt. Op deze onderzoekslocatie wordt gezocht naar slimme oplossingen voor het kort of langer bergen van water. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar waterkwaliteit en –kwantiteit voor natuur, recreatie en landbouw in het park, én naar biomassaproductie voor duurzame energie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband RichWaterWorld, met  naast Park Lingezegen partners uit wetenschap en bedrijfsleven: Alliander, Eijkelkamp, Alterra Wageningen UR, Radboud Universiteit, B-Ware en Meteo Consult.

Meer informatie over het project vindt u op richwaterworld.com

Waterberging
Toen de onderzoekslocatie klaar was zijn we begonnen met de aanleg van het moeras en de waterberging tussen de Kampsestraat en de A325. De waterberging is in het voorjaar van 2015 met rietwortels ingeplant. Wapperende linten en gaas moeten de komende drie jaar voorkomen dat ganzen de jonge rietscheuten opeten. Ook tussen de Kampsestraat en kassengebied Bergerden is rietland aangelegd, ten oosten van de Kampsestraat kwamen graslandpercelen. In 2016 gaat het nog om de aanleg van recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, een voetgangersbrug en een vissteiger, en de aanleg van duikers en stuwen om de waterhuishouding te kunnen regelen.

 

Wat is er verder mogelijk?

Het oostelijk deel van Het Waterrijk is helemaal ingericht. Vervolgens is gestart met de aanleg van het westelijk deel van Het Waterrijk. Dat is begin 2019 bijna af. Het Waterrijk biedt dan ruimte voor openluchtrecreatie (wandelen, fietsen, vissen, kanoën) en natuurbeleving.

 

Hoe zou het zijn in 2025?

… water in de hoofdrol … surfen op de Rijkerswoerdse Plassen … nieuwe rietzones … lekker vissen, kanoën, wandelen, fietsen … spelen, ontdekken … ruimte voor natuur … ruimte voor water … ruimte om tot rust te komen, de natuur te beleven …

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Ă—