logo

Gebiedshistorie

Park Lingezegen ligt in de Over-Betuwe, een streek die sterk afhankelijk is geweest van de rivier de Rijn. De Rijn heeft in de afgelopen 10.000 jaar verschillende lopen gehad. Het verschil tussen hoog (droge, zanderige stroomruggen) en laag (natte kommen met zware klei) is essentieel geweest bij de vorming van het gebied.

 

Eerste bewoning
De eerste bewoning van de Over-Betuwe dateert van lang voor de jaartelling. Het begin van een meer permanente bewoning dateert mogelijk al uit de vroege prehistorie en zeker uit de ijzertijd, circa 700 tot 15 vóór Chr. Dit kwam verder tot ontwikkeling in de Romeinse tijd, en later in de Vroege Middeleeuwen. De nederzettingen uit deze laatste periode liggen op de hoger gelegen gronden en vormen de basis voor de ons nu bekende plaatsen.

 

Ondergrond bepaalt landschap
De Over-Betuwenaar heeft zich eeuwenlang aangepast aan de gesteldheid van ondergrond en water. Hierdoor is een landschap ontstaan met een ‘natuurlijke’ logica. Wonen gebeurt op de hogere gronden, waterafvoer gaat via het laagste punt, gras ligt op de nattere en zwaardere gronden, akkers en fruit bevinden zich op de lichtere en drogere gronden.

 

Wegenbouw en industrie
Pas na 1960 is deze logica verlaten. Grootschalige wegen- en woningbouw, industrialisatie en nieuwe landbouwmethoden brengen nieuwe vormen in het landschap die minder gebonden zijn aan de oorspronkelijke gesteldheid van ondergrond en water. Boven op het oude landschap ontstaat een nieuwe laag: woonwijken, bedrijventerreinen, glastuinbouw en autowegen.

 

Betekenis voor Park Lingezegen
Het gebied van Park Lingezegen is nog relatief gespaard gebleven van deze nieuwe laag cultuurlandschap, niettemin zijn er belangrijke elementen aanwezig. De randen rondom het park bestaan uit nieuwe gebieden voor woningbouw, tuinbouw en industrie. De spoor- en autowegen trekken lijnen door het park. Wellicht meer nog dan het oude cultuurlandschap, dringt dit nieuwe landschap zich op bij de beleving van de ruimte.

×