(Zwerf)afval

Waar mensen verblijven en recreëren kan afval ontstaan. Park Lingezegen neemt zelf maatregelen om te voorkomen dat er afval achterblijft maar we doen ook een beroep op de bezoeker.

Afvalbakken

We kiezen er bewust voor om weinig afvalbakken te plaatsen. Wat je zelf meebrengt kan je zelf ook weer mee terug nemen. Daarnaast betekent het plaatsen van afvalbakken ook dat je er onderhoud aan hebt en dat ze geleegd moeten worden. We doen een beroep op de bezoekers van Park Lingezegen om zelf te helpen Lingezegen schoon te houden.

Bij evenementen georganiseerd door Park Lingezegen zelf plaatsen we altijd afvalbakken.

Zwerfafval

Komt u (grote hoeveelheden) zwerfafval tegen in Park Lingezegen? Dan horen we dat graag van u. In geval van overlast kunnen we dan de toezichthouder/BOA vragen om hier extra te controleren.

Afvaldumpingen

Soms komt het helaas voor dat grote hoeveelheden afval gedumpt worden in het buitengebied. Hierbij wordt bijvoorbeeld huisvuil of tuinafval gedumpt op openbare grond. Vindt u gedumpt afval? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons of de terreineigenaar (niet alle terreinen binnen Park Lingezegen zijn eigendom van de parkorganisaties) zodat het opgeruimd kan worden.

Drugsafvaldumpingen

Wanneer er een dumping heeft plaatsgevonden van drugsafval heeft dit de hoogste prioriteit om op te ruimen. Wanneer u drugsafval aantreft of het vermoeden heeft dat het daarvan afkomstig is, raak het afval dan niet aan, blijf er van weg en bel direct de politie.