verhalen

15-05-2014 Wie wil er nou niet betrokken zijn bij zo’n mooi landschapspark?!

Hoe kunnen omwonenden betrokken worden bij Park Lingezegen? Dat is de vraag die ik mezelf gesteld heb voor mijn afstudeerstage in het kader van de opleiding toerisme en recreatie bij Saxion Hogescholen in Deventer.

 

In eerste instantie onderzocht ik een hele andere vraag, die te maken had met de Dag van Park Lingezegen 2013. Al snel raakte en voelde ik me erg betrokken bij de organisatie van Park Lingezegen. Het is dan ook een fantastisch gebied waar heel veel gebeurt op dit moment. Ik onderzocht niet alleen het evenement, maar hielp ook actief mee in de organisatie. Een leerzame ervaring en een heel ander werkterrein dan de hotellerie waar ik eerder in werkte.

 

Het onderzoek naar de betrokkenheid van omwonenden bij Lingezegen is inmiddels afgerond. Ik heb niet alleen enquêtes bij de omwonenden afgenomen, maar juist ook meerdere kanten van het gebied onder de loep genomen. Mijn onderzoek en advies bieden marketingondersteuning en sluiten zodoende aan bij de recreatiedoelstellingen van Park Lingezegen. De marketingondersteuning sluit op zijn beurt weer aan bij de communicatieactiviteiten die nu al worden gedaan.

Door middel van dit onderzoek is onder meer het marktaandeel van Park Lingezegen in kaart gebracht. Waar de parkorganisatie bang was dat het park veel onbekendheid zou hebben bij de omwonenden, is het tegendeel bewezen. Uit het onderzoek blijkt dat 31,4% al reeds behaald is van het 39,7% gewenste marktaandeel. Dit houdt dus in dat het al voor een groot deel wordt herkend door de omwonenden.

 

Ik hoop dat door middel van mijn advies de omwonenden net zo betrokken zullen raken bij Lingezegen als ik nu al ben. Gelukkig mag ik nog even blijven bij het Projectbureau, want ook dit jaar ondersteun ik het team bij de Dag van Park Lingezegen. Een tip voor iedereen: kom Lingezegen ontdekken en vindt de vele mooie cultuurhistorische schatten die het gebied herbergt!

 

 

Wendy Wilhelm
Projectassistent Park Lingezegen

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×