nieuws

20-12-2017 Werkzaamheden in 2018

Park Lingezegen is bijna af. Althans, de aanleg van dit nieuwe landschapspark, want de komende jaren is er natuurlijk nog volop ruimte voor initiatieven van burgers en ondernemers. In 2018 wordt er nog hard gewerkt aan de realisatie van dit nieuwe landschapspark. Wat staat er nog te gebeuren?

Spoorbrug

Er komt een spoorbrug bij de Notenlaan. Met die brug over het spoor tussen Arnhem en Elst loop je binnenkort makkelijk – en met een prachtig uitzicht – van deelgebied De Park naar Het Waterrijk, en andersom. Daarvoor moet wel eerst een bestemmingsplanprocedure gevolgd worden, en dat vindt momenteel plaats.

Het Waterrijk

In Het Waterrijk-West (tussen de Rijksweg Noord, 1e Weteringsewal en de A325 in Elst) graven we nog veel grond af om rietmoerassen aan te leggen. Rond juni 2018 komen er recreatieve voorzieningen, zoals een kanoduiker aan de Kerkstraat. Hier leest u meer over de plannen voor dit gebied: Werkzaamheden Waterrijk-West volop bezig >

Bos Idylle

Op het ‘kasteelterrein’ in Ressen maken we de grond klaar voor de aanleg van de Bos Idylle. De Bos Idylle wordt een parkje met een afwisselend bos, een open ruimte, voetpaden en een fietspad. De aanleg van paden en voorzieningen gebeurt in de loop van het jaar, het plantwerk in december 2018. Dit is de derde en laatste idylle in een serie van drie. De andere twee idylles zijn de Water Idylle en de Berg Idylle.

Parkwal

Over een paar jaar wordt – naar verwachting – de A15 doorgetrokken. Er ligt al een natuurgebied ten noorden van de A15. Voor de natuurzone ten zuiden van de A15, de Parkwal, is het schetsontwerp voor een parkachtig gebied met boomgaarden vastgesteld. Binnenkort planten we al enkele bomen. De voorzieningen zoals een voetpad en mogelijk een speelplek, komen in de loop van het jaar. Het noordelijke deel, tegen de A15 aan, volgt bij de doortrekking van deze weg over enkele jaren. Meer lezen? Kijk bij Plannen voor Parkwal bij Bemmel >

Als deze vier werkzaamheden in 2018/2019 af zijn, is de aanleg van Park Lingezegen klaar. Maar, er is de komende jaren nog volop ruimte voor initiatieven van burgers en ondernemers. Park Lingezegen blijft in ontwikkeling!

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×