Nieuws

21-04-2022 Werken aan een duurzaam Park Lingezegen

Met het nieuwe thema ‘Klimaat en duurzaamheid’ gaat Park Lingezegen een bijdrage leveren aan de duurzame wereld van morgen. Carola Hoogland gaat als nieuwe netwerkmakelaar invulling geven aan dit thema. We stellen Carola graag aan je voor!

Onder het motto ‘Denken, doen en werken aan een duurzame leefomgeving’ ‘staat Carola Hoogland als kersverse netwerkmakelaar Klimaat en Duurzaamheid te popelen om aan de slag te gaan. Als duurzaamheidsadviseur van verschillende gemeenten en de Groene Metropoolregio werkt ze aan diverse vraagstukken op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Daar kan nu haar werk als netwerkmakelaar voor Park Lingezegen aan toegevoegd worden.

Reststromen en energieopgaven

‘Een omslag naar een duurzame wereld voor morgen kan je op heel veel manieren inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van reststromen of het slim hergebruiken van grondstoffen afkomstig uit het parkbeheer’ vertelt Carola.

‘Maar we gaan ook verkennen hoe Park Lingezegen een bijdrage kan leveren aan de duurzaamheidsopgaven van de vier gemeenten. We gaan de komende tijd actief de samenwerking met gemeentes, verenigingen, stichtingen en initiatiefnemers met ideeën voor duurzaamheid en circulariteit in Park Lingzegen opzoeken.’

Grote stappen beginnen klein

Hoewel klimaat en duurzaamheid klinken als hele brede thema’s beginnen initiatieven vaak klein. ‘Grote ontwikkelingen ontstaan vaak vanuit kleine initiatieven. Ik wil als Netwerkmakelaar Klimaat & Duurzaamheid helpen om juist deze initiatieven verder te helpen groeien’ aldus Carola.

Park Lingezegen tegen het licht

Carola gelooft sterk in ‘Practice what you preach’, met andere woorden: doe ook zelf wat je uitdraagt. Eén van de actiepunten van Carola is daarom bekijken hoe duurzaam Park Lingezegen zelf is.  ‘Vaak kan je zelf of als organisatie ook meer doen dan je denkt. Dat zit veelal in kleine dingen. Tel al die kleine dingen bij elkaar op, en dan wordt het toch een flinke bijdrage.’

Nieuw thema ‘Klimaat & Duurzaamheid’

Samen met inwoners, ondernemers en overheden wordt Park Lingezegen de komende jaren doorontwikkeld. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s Landbouw & Natuur, Sport & Vitaliteit, Erfgoed, Kunst en Food. Hier wordt nu Klimaat & Duurzaamheid aan toegevoegd. In de (nabije) toekomst liggen er grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en circulariteit. Als park willen we hier, samen met betrokken netwerkpartners, onze bijdrage aanleveren.

Kennismaken of ideeën uitwisselen met Carola?

Wil je graag een keer met Carola van gedachten wisselen over duurzaamheid en klimaat in Park Lingezegen? Of heb je een duurzaam idee? Stuur Carola dan een mailtje op duurzaam@parklingezegen.nl!

Reacties zijn gesloten.

×