Nieuws

19-10-2019 Waterput bij Notenlaan nader onderzocht

In het weekend van 12 en 13 oktober 2019 waren weer de Nationale Archeologiedagen. In Park Lingezegen kon je meekijken bij een opgraving van een oude waterput aan de Notenlaan. Die was ontdekt bij de aanleg van de spoorbrug voor wandelaars en fietsers. Aanvankelijk werd gedacht dat het mogelijk een waterput was uit de 17e of 18e eeuw, maar gaandeweg de dag bleek de put minder oud te zijn. Nader onderzoek zal het uitwijzen.

Het onderzoek stond onder leiding van senior KNA-archeologen van Greenhouse Advies en werd uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Nijmegen e.o.. Geïnteresseerden konden ook langskomen om een indruk te krijgen van de werkwijze van dergelijk archeologisch onderzoek en wat ter plekke in de bodem aanwezig was. Rubicon Erfgoed verzorgde de rondleiding voor de toeschouwers.

Waterput en funderingsresten

Eerder werden tijdens werkzaamheden voor de aanleg van de fietsbrug door een kraanmachinist een ronde cirkel en een andere constructie van bakstenen aangetroffen. Bij nadere inspectie bleek het te gaan om een waterput en funderingsresten van, naar het leek, een zekere ouderdom. Vermoedelijk zou het gaan om resten van de Agnietenhoeve die zeker al 400 jaar geleden op historische kaarten zichtbaar is. In overleg met Park Lingezegen en de gemeente is besloten om in het reeds vrijgegeven gebied zoveel mogelijk te documenteren van de betreffende resten.

Archeologisch onderzoek

Het onderzoek is zoveel mogelijk uitgevoerd conform de wettelijke regelgeving. Met behulp van een graafmachine is in eerste instantie een leesbaar vlak aangelegd om daarna te bepalen welke structuren nader zouden worden onderzocht. Vervolgens zijn de funderingsresten in detail ingemeten, getekend en gefotografeerd.

De binnenkant van de waterput is geïnspecteerd op vondsten. Jammer genoeg bleek deze geheel te zijn volgestort met recent materiaal. Na het leegmaken konden de binnenkant en de bodem wel goed worden bekeken. Zowel de binnenkant en (een deel van) de buitenkant zijn wederom ingemeten en gefotografeerd.

Al tijdens het veldwerk werd, op basis van de afmetingen en het baksel van de bakstenen, geconstateerd dat zowel de waterput als de funderingsresten minimaal 200 jaar jonger waren dan gedacht. Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte datering. Ook naar de herkomst van de betreffende structuren moet nog nader onderzoek worden gedaan. De resultaten zullen later in een rapportage worden verwoord.

Geslaagde dag

Hoewel de waterput en de funderingsresten waarschijnlijk niet zo oud zijn als van tevoren gedacht, was het een zeer geslaagde dag. Het weer liet ons niet in de steek. De eerste regendruppels begonnen pas te vallen na het opruimen van de spullen en het dichtgooien het werkgebied. Er was voor heerlijke broodjes, koffie en /thee gezorgd.  En bovenal, de vrijwilligers en bezoekers hebben van zeer dichtbij kunnen zien en meemaken wat er komt kijken (ook aan administratie) bij een archeologische opgraving.

Foto’s: Ivo Hutten

 

 

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×