Nieuws

9-01-2019 Wat is er allemaal gevonden tijdens de publieksopgraving?

Tijdens de Nationale Archeologiedagen is in Park Lingezegen een publieksopgraving georganiseerd. Deelnemers konden onder begeleiding van archeologen zelf bijdragen aan een archeologische opgraving. Verdeeld over vier tijdssloten hebben ruim 80 mensen mee geholpen aan de opgraving. Het weer zat mee en ook de vondsten bleven niet achter; een bijzonder geslaagde dag!

 

Wat is er gevonden?

In totaal zijn er 284 vondsten gedaan. Samen hadden de vondsten een totaalgewicht van 1,26 kg. Het gemiddelde gewicht van de vondsten was 4,44 gram. Het relatief hoge aantal vondsten en het relatief lage gewicht geeft aan dat zelfs de kleinste fragmentjes zijn verzameld. De vondsten zijn in een database ingevoerd en gesplitst naar categorie. De meeste fragmenten zijn daarbij van bot en aardewerk.

Categorie Aantal vondsten
Aardewerk 116
Glas 2
Koper 2
Metaal 2
Bot, dierlijk 150
Schelp 2
Steen 10
Totaal 284

Aardewerk

Er zijn een aantal grote fragmenten aardewerk gevonden maar het meeste aardewerk is erg gefragmenteerd en klein. Het aardewerk bestaat uitsluitend uit handgevormde stukken. Enkele stukken zijn versierd met nagelindrukken op de rand. Dit betreft potten die uit twee of drie delen zijn opgebouwd (twee- of drieledig). Andere wandfragmenten zijn ‘besmeten’, wat betekent dat ze met natte klei een soort ruwe versiering hebben gekregen. Beide zijn een kenmerk voor materiaal dat in de Late IJzertijd tot Vroeg-Romeinse tijd werd gemaakt. Vooral het ontbreken van gedraaid Romeins aardewerk is opmerkelijk, aangezien dit de vorige keer wel op de nederzetting werd aangetroffen.

 

Metaal

Wat opviel is dat er weinig vondsten van metaal gedaan zijn met de metaaldetector.  De spijkerfragmenten betreffen stukjes van de angel van een spijker. Gedurende de dag is een rechthoekig bronzen plaatje met enkele nieten gevonden, vermoedelijk afkomstig van leerbeslag. Het plaatje bestaat uit twee delen; één deel is door corrosie verdwenen.

 

Glas

Twee van de vondsten waren van glas: een stukje van (waarschijnlijk) een vierkante glazen fles uit de Romeinse tijd en een purperen fragment met gele slingerversiering. Het flesfragment is gaandeweg de dag aangetroffen op het vlak. Mogelijk is dat één van de kinderen deze scherf van de stort op het vlak heeft gegooid. De tweede vondst van glas is een stuk glazen La Tène-armband uit de Late IJzertijd – Vroeg-Romeinse Tijd. Hoewel La Tène-armbanden op zich niet zeldzaam zijn in het Nederrijnse gebied als geheel, is het natuurlijk wel bijzonder om een fragment ervan aan te treffen in een relatief kleine werkput als deze.

 

Bot

De meeste vondsten zijn gedaan in de categorie bot. Dit waren veel en kleine stukjes. De kans dat we de botresten kunnen toewijzen aan bijvoorbeeld een diersoort is daardoor erg klein. Wel zijn een aantal tanden onder de vondsten.

 

Gevonden structuren

In 2012 is op de locatie van de publieksopgraving ook al een sporenvlak aangelegd. Dit sporenvlak zet zich naar het oosten toe voort. De paalsporen die toen zijn aangetroffen zijn gedeeltelijk toegewezen aan opslagstructuurtjes uit de Vroeg-Romeinse Tijd. Deze lijken door te lopen. Onder voorbehoud kan aan de hand van het huidig onderzoek wellicht zelfs een grotere structuur worden herkend.

Op basis van de structuur kan een ‘plattegrond’ opgesteld worden van de locatie. Mogelijk is de plattegrond van een tweebeukig type Alphen-Ekeren. Plattegronden van dit type kennen een op een centrale as van het gebouw, in de lengterichting geplaatste nokdragende palen. Vaak zijn sporen van paarsgewijs geplaatste wandpalen aanwezig, die zogenaamde gebinten vormen. Palen in de lange wanden kunnen soms dubbel of afwisselend gesteld zijn, een teken van herstelwerkzaamheden of van een versteviging in de wanden.

Als we inderdaad een (Alphen-Ekeren) plattegrond hebben ontdekt, dan heeft de organisatie van de Nationale Archeologiedagen in Park Lingezegen ook op archeologisch-inhoudelijk vlak een mooie bijdrage geleverd! Inmiddels kunnen we in Park Lingezegen een erf aantonen wat werd bewoond rond de overgang van de IJzertijd naar de Romeinse Tijd!

 

De publieksopgraving is georganiseerd in het kader van de Nationale Archeologiedagen op 12 t/m 14 oktober, in samenwerking met Rubicon Erfgoed, ADC ArcheoProjecten en Erfgoed Gelderland:

Reacties zijn gesloten.

×