verhalen

9-12-2014 Wat is een park zonder bomen?

Park Lingezegen is een park waarin het bestaande landschap veel ruimte krijgt, maar waarin ook versterking van natuurwaarden en ‘groene verfraaiing’ van belang zijn. In deze periode gaan er daarom heel veel bomen in de grond.

Langs wegen als de Vergert, de Bredelaar en de Dikkelsestraat zijn eiken, lindes en andere soorten geplant. Tussen de Zandsestraat en de Ressensestraat worden stukken bos aangelegd. En in De Park staan om het toekomstig evenemententerrein eensklaps dikke randen suikeresdoorns, en lindes aan de weg De Park. De oude notenbomen daar hebben een dubbele rij jonkies naast zich gekregen om hen in de toekomst op te volgen. Langs de Bemmelse Zeeg wordt hard geplant. Bij Doornik gaan binnenkort ook bomen de grond in. En zo gebeurt er meer.

Maar als ik langs de, al twee jaar geleden, met bomen ingeplante percelen aan de Rijkerswoerdsestraat rijd, heb ik allerminst het gevoel dat er bos staat. ‘Boompje groot, plantertje dood’, zo luidt het gezegde niet voor niets.
Gelukkig groeien bomen bijzonder goed in de Betuwse klei, dus ook de huidige stervelingen kunnen nog plezier hebben van deze aanplant. Kijk maar naar het Zeegbos, tussen Rijkerswoerd en Huissen, waarvan de eerste fase net voor 2000 is aangelegd. Daar fiets je echt niet voorbij zonder het op te merken, daar ligt een bos waar je in wilt, al is het nog lang niet volgroeid.

Wie niet alleen de jonge aanplant maar ook de grote bomen voorbij gaat zonder ze op te merken, kan de winter gebruiken om toch eens beter te bekijken. Iedere boom heeft de knoppen voor komend voorjaar al klaarliggen en die kunnen u precies vertellen met welke boomsoort u te maken hebt. De volgende site kan hierbij hulp bieden:  http://www.bomengids.nl/knop.html

week 50 es 2

Hier volgen knoppen van enkele veel voorkomende boomsoorten:

De es is altijd te herkennen. Wie trek krijgt in dropjes bij het zien van boomknoppen, die heeft een es voor zich. Dik en gitzwart zijn ze, paarsgewijs aan de tak zittend.

 

 

week 50 eikDe zomereik heeft een set bolle knopjes op het eind van de tak. Opvallend is dat het eind van de tak bestaat uit kleine stukjes nieuwe uitgroei, kortlot genoemd. Het maakt een wat ‘rommelige’ indruk. Dat een eik zijn bladeren vaak lang vasthoudt, maakt hem wel erg makkelijk herkenbaar. Als de boom geen bladeren meer heeft, dan liggen ze wel op de grond, want eikenblad bevat tannine, waardoor het slecht verteert.

 

week 50 els

Nog eentje dan. De knoppen van de els zijn een beetje paarsig met een punt. Opvallend is dat een paar generaties vruchten bij elkaar zitten.  De vruchtjes van dit jaar, elzenproppen genoemd, blijven de hele winter hangen en gaan in de loop van de tijd open, waarna de zaadjes eruit vallen of opgegeten worden door puttertjes en andere zaadetende vogeltjes. De komende generatie zit er ook al: nog kleine, hangende katjes voor het mannelijke stuifmeel en nog heel kleine vrouwelijke katjes op een kort steeltje.

Op de achtergrond van de foto van de elzentak is te zien hoe momenteel gewerkt wordt aan de aanleg van een parkje  aan de Bredelaar. Deze katjes groeien aan een els die deel uitmaakt van een rij elzen die allemaal afgetopt zijn op dezelfde hoogte. Dit geeft aan dat ze dienden als windvang toen op dit perceel nog een boomgaard stond.  Overal in de regio staan dergelijke elzenrijen, vaak doorgeschoten omdat de bijbehorende boomgaarden verdwenen zijn en de elzen niet meer onderhouden worden.

Margreet Jellema,
Bureau De Knotwilg

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×