Projecten & Ontwikkelingen

Park Lingezegen is betrokken bij meerdere projecten en initiatieven opgezet door één van onze partners die een bijdrage leveren aan de levendigheid en beleefbaarheid van Park Lingezegen. Wil je weten wat zoals in het park gerealiseerd is? Dan vind je hieronder een greep uit de projecten waar we aan werken of die gerealiseerd zijn in (samenwerking met) Park Lingezegen!

(H)eerlijk Lingezegen

In het project (H)eerlijk Lingezegen werken voedselproducenten in Park Lingezegen samen aan het realiseren van een eigen verwerkingsruimte. Door de lokale producten ook lokaal te verwerken en deze in samenwerking met lokale winkels aan te bieden, wordt de afstand van producent tot consument verkort. Door zo duurzaam mogelijk te werken dragen de producenten bovendien bij aan een duurzaam beheer van de gronden van Park Lingezegen.

Lees meer over (H)eerlijk Lingezegen

Hof Bredelaar

Hof Bredelaar is een CSA zelfoogsttuin. ‘CSA’ staat voor Community Supported Agriculture. Dat betekent landbouw in samenwerking met de gemeenschap. Vertrouwen in en zorg voor elkaar en de natuur zijn hierbij de basis. Met een oogstaandeel draag je bij aan een eerlijke en duurzame vorm van landbouw, en deel je mee met de kosten voor de tuin. Hof Bredelaar is sinds 2022 actief op Hof Bredelaar en voedt meer dan 100 monden uit de regio met verse groenten en fruit.

Lees meer over Hof Bredelaar

Klompenpaden

In samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland realiseert Park Lingezegen drie nieuwe Klompenpaden: in het noordelijk, midden- en zuidelijk deel van Park Lingezegen. Klompenpaden zijn paden die hoofdzakelijk over onverharde paden gaan. Daarmee zorgen ze voor een hele nieuwe beleving van het buitengebied. De drie nieuwe klompenpaden worden met verbindingsroutes aan elkaar (en het al bestaande Klompenpad het Zeegsepad) verbonden zodat wandelaars één groot Klompenpad door Park Lingezegen kunnen lopen.

Herenboeren Lingezegen

Onder de naam ‘Herenboeren Lingezegen’ gaat Herenboeren in Park Lingezegen een eerste boerderij starten in de regio. Op deze boerderij zal op kleinschalige, biologische wijze eigen voedsel worden geproduceerd. Er kunnen ruim 200 huishoudens aansluiten die met elkaar het gemengde bedrijf vormgeven. De Herenboerderij produceert voor haar leden groenten, aardappelen, fruit, eieren en (voor wie wil) vlees. De leden (mede-eigenaren) van de boerderij hebben een boer in dienst die het land bewerkt en voor de dieren zorgt. Meewerken op de boerderij of bij de uitgifte van voedsel mag, dit wordt zelfs zeer op prijs gesteld. De leden én de boer bepalen met elkaar wat er wordt geproduceerd.

Lees meer over Herenboeren Lingezegen