verhalen

20-02-2014 Park Lingezegen klaar!! En nu……………?

Foto van Theo Dhont

Het gebied tussen Arnhem en Nijmegen is altijd een landbouwgebied geweest. In de laatste eeuw werd  het gekarakteriseerd door de kassen en de vele hoogstamboomgaarden die er stonden. Dat  moet een mooi gezicht zijn geweest. De regio werd economisch echter steeds belangrijker. Het leidde tot veel nieuwe  woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook tot meer wegen en spoorlijnen. Net zo lang tot het veel bezongen landbouwgebied nog alleen bestond uit een Groen Hart in de Stadsregio. En ook dat werd steeds kleiner.

 

Zo ontstond het plan voor een landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. Gemeenten en provincie besloten gezamenlijk dat er in dat gebied niet meer gebouwd mocht worden.

 

Nu, in het begin van 2014, zijn de meeste projecten van Park Lingezegen klaar. De vraag die dan opkomt is of het resultaat beantwoordt aan de bedoelingen en aan de verwachtingen die in het begin zijn opgesteld. Het park is immers bedoeld voor de bewoners van de regio en om ruimte te bieden voor ontspanning en beleving.

 

Als een van de medewerkers van Lingezegen is het onder andere mijn taak om de bewoners in contact te brengen met dit landschapspark. Ondanks dat er veel aandacht is besteed aan ontwerp en uitvoering van de plannen voor het park is er nog volop ruimte voor ontwikkeling. Wanneer er veel  bezoekers naar het park komen wordt het bijvoorbeeld voor de bewoners interessant om te kijken wat voor mogelijkheden dat biedt. Bijvoorbeeld om een B&B te starten. Dit kan weer aanleiding geven voor een nieuwe struinroute of een bijeenkomst voor oral history. Daardoor wordt het gebied nog leuker en spannender en wordt het echt een landschapspark van de bewoners.

 

Dit gaat niet altijd vanzelf. Soms is het nodig dat de bewoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zelf aan de slag te gaan. Niet alles kan natuurlijk, maar er kan vaak wel meer dan je denkt. Wanneer ik daaraan een bijdrage kan leveren omdat ik de wegen ken, geeft dat veel voldoening.

 

Ik kijk onder andere naar mogelijkheden om de toegang tot het gebied te verbeteren. Ook organiseer ik samen met de Klankbordgroep het jaarlijkse Dag van het Park en ik stimuleer de ontwikkeling van de zogenoemde Private Initiatieven. De Dag van Park Lingezegen is bedoeld om de bewoners en bezoekers bij elkaar te brengen en op ideeën te brengen. In dat verband ben ik momenteel ook namens de parkorganisatie bezig met de voorbereiding van de Landschapstriënnale die dit jaar in Park Lingezegen wordt gehouden. Dit wordt gedurende de zomer een reeks van evenementen en presentaties en is bedoeld om interessant te zijn voor deskundigen maar ook als verrassende nieuwe ervaring voor de bewoners van het gebied.

 

Park Lingezegen is een bijzonder landschapspark en we hopen dat dergelijke steuntjes omwonenden de overtuiging geven dat er voor hen in het gebied meer mogelijkheden zijn dan ze altijd gedacht hadden. Zo  kan er een park ontstaan van en voor de mensen waarvoor het bedoeld is.

 

Theo Dhont
Projectleider bij Park Lingezegen

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×