logo

LOCATIE

LOCATIE | ONTWERP | INGREDIËNTEN | BEHEER | GROEI

 

PSD Locatie - locate 1 en 2De locatie van Park Bredelaar is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen als Archeologisch Rijksmonument. Op basis van vondsten uit het verleden is gebleken dat het gebied al sinds de prehistorie door mensen gebruikt wordt. De verwachting is dan ook dat er meer kenmerkende archeologie in de ondergrond verscholen ligt.

De status van de locatie bepaalt voor een groot deel het uiterlijk van het park. Het middendeel van de locatie wordt opgehoogd om zo de archeologische onderlaag te beschermen, zodat deze voor de toekomst goed bewaard blijft. Door bescherming nu hoopt men in de toekomst met modernere opgraaftechnieken meer van het verleden te weten te komen.

 

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

×