logo

Over Park Lingezegen

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. De totale oppervlakte van Lingezegen beslaat 1700 hectare, en is dus ongeveer zo groot als 3400 voetbalvelden! Een flink gebied met vele mogelijkheden.

Ontstaan van Park Lingezegen

Een park van formaat als Park Lingezegen aanleggen kent een lange aanloop. In 1993 werd onder invloed van de VINEX nota van het rijk de eerste ideeen gevormd. Dit werd in 2008 omgezet in een masterplan Park Lingezegen waarna in 2009 de planologische procedures gestart zijn. In 2020 is de aanleg van Park Lingezegen afgerond. Daarmee is een fase van beheer en doorontwikkeling aangebroken waarbij het Park vóór en mét het lokale netwerk verder ontwikkeld wordt.

Lees meer >>>>>>

Gebiedshistorie

Park Lingezegen ligt in de Over-Betuwe, een streek die sterk afhankelijk is geweest van de rivier de Rijn. De Rijn heeft in de afgelopen 10.000 jaar verschillende lopen gehad. Het verschil tussen hoog (droge, zanderige stroomruggen) en laag (natte kommen met zware klei) is essentieel geweest bij de vorming van het gebied.

Lees meer >>>>>

Projectbureau & Medewerkers

Bij Park Lingezegen werkt een team van proffesionals uit verschillende disciplines aan het beheer en de doorontwikkeling van Park Lingezegen. Wil je een vraag stellen of zoek je contact met een van de medewerkers? Dan kan je de contactgegevens hier vinden.

Lees meer >>>>>

Bestuur

Het bestuur vormt het belangrijkste beslisorgaan van Park Lingezegen. Het wordt gevormd door vier wethouders uit de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe.

Lees meer >>>>>

Archief

Op deze pagina vindt u ontwerpen, bestuurlijke en financiële documenten van Park Lingezegen.

Lees meer >>>>>

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

×