Werkzaamheden

11-10-2018 Oeverzwaluwwand in Het Waterrijk

Sommige mensen vragen zich af wat die betonnen wand met die gaten toch is in het oostelijk deel van Het Waterrijk. Dat is een oeverzwaluwwand.

Op initiatief van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de Vogelwerkgroep Arnhem is die daar, samen met Staatsbosbeheer en de Parkorganisatie Lingezegen, aangelegd. De aanleg van de oeverzwaluwwand maakt onderdeel uit van het INTERREG-project ‘Groen Blauwe Rijn Alliantie’. Er staat inmiddels ook een bankje bij. Eind oktober komt er een informatiepaneeltje met uitleg over de oeverzwaluw en de -wand.

Oeverzwaluwen
Oeverzwaluwen zijn kleine wendbare zangvogels die in de lucht insecten vangen. ’s Winters verblijven zij in Afrika, in het zomerhalfjaar broeden zij onder meer in Nederland. Van nature moeten zij het hebben van steile buitenbochten van rivieren en beken om daar hun  nest in uit te graven. Maar omdat vrij meanderend stromend water schaars is geworden, moeten wij de oeverzwaluwen helpen met grondhopen, die steeds weer recht en kaal afgestoken moeten worden of zoals hier met betonnen wanden met gaten. Deze worden ieder jaar gevuld met geschikte grond (door vrijwilligers), waarin de vogels hun - kleinere - nestholten uitgraven. Op de grens van het rietmoeras en bloemrijk weiland bij Het Waterrijk vliegen genoeg insecten rond als voedsel.

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×