Werkzaamheden voor bodemverbetering EcoVredeGaard

In voedselbos de EcoVredeGaard worden werkzaamheden uitgevoerd om de bodemkwaliteit te verbeteren. Om de bodemkwaliteit te verbeteren wordt er in de zware kleigrond meer zogenaamd organisch materiaal (resten van planten en bomen) in de bodem gebracht. Hierdoor wordt de bodem luchtiger en gaat deze meer voedingsstoffen bevatten. Dit moet de opbrengst en soortenrijkdom van voedselbos EcoVredeGaard ten goede komen.

Stammen worden in de bodem gemengd

De afgelopen weken zijn stammen aangevoerd die door de mensen van de EcoVredegaard klein gemaakt zijn. De stammen zijn afkomstig van werkzaamheden elders in de regio en zouden anders verwerkt worden als groenafval. Nu krijgen de stammen een ’tweede leven’ in de bodem van de EcoVredeGaard.

Het hout en de schimmels die daar in leven zorgen voor een verbetering van de vruchtbaarheid van de bodem. Door het toevoegen van de stammen in combinatie met compost, mest en blad kan de bodem beter water vasthouden wat er weer voor zorgt dat meer planten en bomen ook in een droge zomer beter overleven.

Nu alle stammen op maat gemaakt zijn, worden de stammen de komende weken door de bodem gemengd. Met een graafmachine worden bomen en struiken uitgegraven waarna de eerder gezaagde stammen door de bodem gemengd worden.

Misschien vind je deze berichten ook interessant