Heerlijk Lingezegen

29-01-2020 Natuurcentrum Arnhem houdt de keten graag kort

De stadsboerderijen van Natuurcentrum Arnhem brengen natuur en landbouw dichtbij de mensen. Mark Tilleman, als stadsboer verantwoordelijk voor het vee van het Natuurcentrum, vindt dat daar ook bij hoort dat je het vlees van je dieren verkoopt. En dan liefst direct aan de mensen! Dan heb je dus een hele korte keten van land naar klant.

Biologisch beheer grasland

“Bij het Natuurcentrum zorg ik voor de koeien, varkens, schapen en geiten. We hebben allerlei rassen: zeldzame oude landbouwrassen zoals brandrode runderen, maar we laten ook moderne rassen zien zoals Texelse schapen. We beheren 80 hectare grond met die dieren.” Toen Park Lingezegen op zoek was naar een biologische boer die een aantal graslanden kon beheren, in de buurt van Landerij de Park, kwam het heel mooi uit dat Natuurcentrum Arnhem dat kon doen. “Die weilanden liggen langs een fietspad, dus er zijn heel veel mogelijkheden om daar ons educatieve verhaal te vertellen met bijvoorbeeld informatieborden.”

Educatie en beleving

In principe is het vee bedoeld voor educatie en beleving. En de geboorte van jonge dieren hoort daar uiteraard bij. “Onze tien varkens krijgen jaarlijks zo’n 160 biggetjes. Dat is een mooi gezicht, maar die kunnen we natuurlijk niet allemaal houden. De stiertjes van onze koeien werden voorheen na 6 maanden door een handelaar opgehaald, maar dan weet je niet wat er mee gebeurt. Door lokale afzet kunnen we onze stierkalveren nu castreren, zodat het ossen worden. En in plaats van 6 maanden blijven ze nu 3 jaar op ons bedrijf. Daarna breng ik ze zelf naar het slachthuis, en worden ze vanuit de vriezer in onze winkels of aan restaurants verkocht.”

Mooier vlees is er niet

Mensen kunnen zien dat de dieren een prachtig leven hebben gehad. “We werken helemaal biologisch, dus mooier vlees is er eigenlijk niet. De prijs houden we ook vrij laag, want we willen zo’n goed stuk vlees voor iedereen toegankelijk maken. Er zijn zelfs wel eens vegetariërs die zeggen: dit vlees wil ik wel eten!”

Vraag genoeg!

Natuurcentrum Arnhem levert ook al vlees aan enkele restaurants. Maar hij ziet nog wel mogelijkheden voor groei. “We verkopen nog niet al het vlees zelf, maar dat willen we liefst wel. Het ontbreekt ons nog aan voldoende vriescapaciteit.” Aan klanten geen gebrek, met 120.000 bezoekers per stadsboerderij per jaar. “Er is vraag genoeg!”

___

(H)eerlijk Lingezegen

Natuurcentrum Arnhem is een van de partners in het project (H)eerlijk Lingezegen.(H)eerlijk Lingezegen is een samenwerking van verschillende lokale voedselproducenten uit Park Lingezegen. Allemaal hebben ze zeldzame vee- of plantenrassen waar heerlijke producten van gemaakt worden. Samen gaan we werken aan het op de kaart zetten van deze lokale producten.

Daarbij wordt in ‘korte ketens’ gewerkt met kleine afstanden tussen producent en consument. De nadruk ligt op biologisch en verantwoord geproduceerde producten, maar ook niet-biologische producenten kunnen aansluiten. Door voedsel ‘rechtstreeks’ van de boeren te kopen hoeft voedsel minder grote afstanden af te leggen van de producent naar de consument. En dat is weer beter voor het milieu en levert het de boer een goede  prijs op voor zijn product.

Lees meer over het project (H)eerlijk Lingezegen op www.parklingezegen.nl/heerlijk-lingezegen

Reacties zijn gesloten.

×