logo

Janet Holland

20100419160142_janet_medewerker_profiel_grootJanet Holland
Projectleider De Linten en Coördinator gemeente Overbetuwe

 

Contactgegevens
telefoon: 06 44 13 15 78
email: j.holland@parklingezegen.nl

 

 

 

Beschrijving

Binnen Park Lingezegen ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van deelproject De Linten. Hierbij stel ik hoge eisen aan de keuzes die worden gemaakt. Ik wil op authentieke wijze alle stakeholders zorgvuldig betrekken bij de realisatie van dit project. Een goede en tijdige informatie-uitwisseling tussen de opdrachtgeversorganisatie en de belanghebbenden (bewoners/bedrijven/passanten) is een cruciale voorwaarde om de uitvoering goed te laten verlopen. Wanneer belanghebbenden tijdig en juist geïnformeerd worden over de werkzaamheden die voor hun deur, in hun omgeving of op hun route uitgevoerd worden of die gevolgen hebben voor de gebruikelijke routes van passanten, kunnen zij daar (eerder) begrip voor hebben. Wanneer zij bovendien kunnen lezen (en straks zien!) dat er vooraf goed is nagedacht over de werkzaamheden en rekening wordt gehouden met de bereikbaarheids-, leefbaarheids- en veiligheidsaspecten, verloopt het project een stuk soepeler dan wanneer er geen aandacht aan bovenstaande is besteed.

 

Verder ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de Gemeente Overbetuwe en het projectbureau Park Lingezegen voor alle uitvoeringszaken die binnen de basisuitrusting behoren. Hierbij probeer ik de verbindende schakel tussen beide organisaties te zijn.

 

 >> terug naar het projectbureau

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

×