Jacht

In Park Lingezegen kun je, zoals op meer plekken in het buitengebied, af en toe jagers tegenkomen. We leggen je graag uit wanneer en waarom er wordt gejaagd.

Twee soorten  jacht

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten jacht:

  • (Benuttings)jacht, of jacht voor consumptie. Jagers mogen alleen hazen, konijnen, duiven, fazanten en eenden schieten. Een grondeigenaar geeft een jager het recht om te jagen op zijn grond.
  • Beheer en schadebestrijding. Er wordt gejaagd op specifieke diersoorten die schade veroorzaken, denk aan dieren die het gewas van een boer opeten. Een jager krijgt van de grondgebruiker (zoals een boer) de opdracht om te jagen via een gebruikersverklaring.

Jacht binnen Park Lingezegen

Op gronden binnen de grenzen van Park Lingezegen vindt soms jacht plaats. We maken hierbij onderscheid tussen grond in eigendom van de parkorganisatie en grond niet in eigendom van de parkorganisatie.

Grond in eigendom van de parkorganisatie

Op de gronden die in eigendom zijn van de parkorganisatie (de basisuitrusting) wordt in principe niet gejaagd.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Op enkele gronden liggen nog oude overeenkomsten voor de benuttingsjacht. Deze lopen allemaal (zeer) binnenkort af. Er worden geen nieuwe overeenkomsten afgesloten.
  • Dieren veroorzaken schade op de gronden, waarna besloten is over te gaan op schadebestrijding. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest met ganzen en riet in Het Waterrijk.

Grond niet in eigendom van de parkorganisatie

Er liggen ook gronden binnen de grenzen van Park Lingezegen, die geen eigendom zijn van de parkorganisatie. Een deel van de gronden is in het bezit van onze partners (zoals de provincie) die hun eigen beleid hanteren. Wij vragen partners om geen nieuwe overeenkomsten voor benuttingsjacht meer af te sluiten binnen Park Lingezegen.

In andere gevallen is de grond in particulier bezit. Eigenaren of gebruikers kunnen zelf besluiten jacht en/of beheer en schadebestrijding toe te staan. In de meeste gevallen gaat het om boeren die schadebestrijding toepassen.