Jaarverslag

Sinds 2021 wordt jaarlijks een verslag gepubliceerd waarin beschreven staat wat de parkorganisatie dat jaar bereikt heeft. Het jaarverslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de parkorganisatie en wat er dat jaar bereikt is.