logo

Innovatievouchers

Innovatievouchers

Park Lingezegen vindt het belangrijk om initiatieven te steunen die positief bijdragen aan de parkdoelen. Park Lingezegen heeft daarbij als ambitie om zoveel mogelijk initiatieven te laten plaatsvinden die een meerwaarde bieden voor omwonenden en bezoekers van het Park. Om initiatieven (juist nu) een financieel steuntje in de rug te geven lanceert Park Lingezegen daarom Innovatievouchers.

De focus ligt op het stimuleren van initiatieven die gerelateerd zijn op de volgende thema’s:

 • Landbouw
 • Natuur
 • Food
 • Kunst
 • Sport & Vitaliteit

Voorwaarden

De voucher is een financiële bijdrage van maximaal € 2.500 voor de realisatie van een initiatief. Er zijn 8 innovatievouchers beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een innovatievoucher moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Initiatieven zijn gerelateerd aan minimaal 1 van bovenstaande thema’s en werken samen met minimaal 2 andere thema’s.
 • Het initiatief is gelegen of vindt plaats binnen het Park en is  gericht op de inwoners van de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard en Nijmegen.
 • Het initiatief dient een innovatief karakter te hebben.
 • De initiatiefnemer moet een cofinanciering van 50 % kunnen aantonen (Met een maximumbijdrage van 2.500,- vanuit Park Lingezegen).
 • Bij goedkeuring zal 50% van de bijdrage voor het traject worden uitgekeerd. Uitbetaling van het restant bedrag geschiedt na afloop van het traject o.b.v. van verantwoorde kosten en originele bewijsstukken.
 • De bijdrage kan niet worden ingezet voor projecturen.
 • Park Lingezegen wordt altijd genoemd in externe communicatie over het initiatief als partner volgens de, bij toekenning van de Innovatievoucher verstrekte, communicatierichtlijnen.

Overige initiatieven

Tevens is het mogelijk een bijdrage aan te vragen voor een kleinschalige activiteit/evenement zoals een openlucht optreden of een lezing. Hierbij gelden dezelfde thema’s en wordt het initiatief beoordeeld. Hierbij geldt een maximum bedrag van € 500,00 per aanvraag en is er een beschikbaar budget van € 5.000,-

Aanvragen voucher

Initiatiefnemers kunnen hun aanvragen voor innovatievouchers indienen bij het projectbureau van Park Lingezegen. De aanvraag voor de voucher kan vanaf 1 februari 2021 tot 1 juni 2021 worden ingediend en geldt voor een initiatief dat geïmplementeerd wordt in het jaar 2021 of 2022. Elke initiatiefnemer kan maximaal één keer een voucher aanvragen.

Om een aanvraag voor een innovatievoucher in behandeling te nemen vragen wij van de initiatiefnemer:

 • een overzichtelijk beknopt plan aan te leveren waar in ieder geval de volgende aspecten worden aangegeven:
  – Doelstelling & doelgroep
  – Inzet marketing/communicatiemiddelen
  – Toelichting waarom de innovatievoucher nodig is
  – Kosten/omzet prognose
  – Bij een evenement: Verwachte aantal deelnemers (Een initiatiefnemer dient, indien noodzakelijk, zelf zorg te dragen voor een tijdige vergunning indien noodzakelijk).

De aanvraag voor een innovatievoucher kan via de mail verstuurd

Diensten Park Lingezegen 

Park Lingezegen beschikt over een netwerkmakelaar per thema die beschikt over een ruim netwerk binnen zijn/haar expertise. Een netwerkmakelaar faciliteert organisatoren bij het opzetten van activiteiten, evenementen en nieuwe initiatieven in Park Lingezegen. Daarbij zoekt de netwerkmakelaar de verbinding met gebruikers van Park Lingezegen en de andere netwerkmakelaars.

Tevens beschikt Park Lingezegen over een afdeling Netwerk & Events die initiatiefnemers faciliteert over de mogelijkheden binnen Park Lingezegen.

Vragen/opmerkingen:

Voor vragen kunt u terecht bij Vivi de Regt, netwerk & events Park Lingezegen. Telefoonnummer: 06-55387014, email: v.regt@parklingezegen.nl

 

 

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

×