Honden

Park Lingezegen is een prachtig gebied om te wandelen, ook met uw hond. Natuurlijk wilt u graag uw hond af en toe lekker los laten lopen. Daarom vertellen wij u waar u als hondenbezitter het beste terecht kunt.

Algemeen

 • Park Lingezegen ligt op het grondgebied van de gemeentes Lingewaard en Overbetuwe. In de APV van de gemeente Lingewaard geldt: honden aan de lijn, tenzij anders aangegeven. In de APV van de gemeente Overbetuwe geldt: binnen de bebouwde kom aangelijnd, buiten de bebouwde kom is loslopen toegestaan, tenzij anders aangegeven.
 • Echter, binnen de grenzen van Park Lingezegen geldt: honden aan de lijn, tenzij anders aangegeven.
 • Altijd geldt: op particuliere terreinen, in weilanden en landbouwgebieden mogen geen honden komen.

Speciaal voor honden

 • Langs De Park in Elst (ten zuiden van Arnhemse wijk Schuytgraaf) ligt een hondenspeelveld met verschillende toestellen. Hier kunt u met uw hond lekker spelen en trainen.
 • Rond het hondenspeelveld ligt het Circuit, een vijf kilometer lange route waar veel mensen sporten en fietsen. Daarom moet de hond hier op veel plaatsen aan de lijn. Wel is er een loslooproute: deze loopt een stuk over de dijk van het Circuit. Het gaat om het verhoogde fiets-/wandelpad ten westen van De Park. Of uw hond aan de lijn moet of los mag lopen, staat aangegeven met de paaltjes en bordjes.

Download ook onze folder Er op uit met de hond in Park Lingezegen‘.

Gedrag van hond en baas

 • Uw hond mag loslopen op de daarvoor aangewezen plaatsen, maar moet altijd goed onder appèl staan. (Dit is mede ter beoordeling van de BOA.)
 • We vragen u de hondenpoep op te ruimen, ook op plekken waar hier geen verplichting voor is.

Waarom regels?

Veel verschillende mensen maken gebruik van Park Lingezegen. Door sommige plekken voor speciale groepen aan te wijzen (alleen voor wandelaars, speciaal voor ruiters, uitgesloten voor gemotoriseerd verkeer, enzovoort) vindt iedereen er ook een fijne plek.
Hondenbezitters laten graag hun hond loslopen. Andere mensen zien honden liever aan de lijn, bijvoorbeeld omdat zij bang zijn voor honden, of omdat honden een gevaar kunnen zijn voor het verkeer. Daarom gelden ook voor hondenbezitters regels.

Wij vragen iedereen de regels te respecteren: hondenbezitters, maar ook niet-hondenbezitters. Dus: houd uw hond aan de lijn als het op de bordjes staat. Maar ook: respecteer het als fietser dat honden op sommige plekken lekker los mogen lopen.

Tips

 • Houd uw loslopende hond onder appèl als u ruiters, fietsers, wandelaars, skeelers, joggers en andere aangelijnde honden passeert.
 • Sta open voor wat andere hondenbezitters aangeven.
 • Heb begrip voor niet-hondenmensen en gun hen de ruimte.
 • Spreek anderen vriendelijk aan als niet volgens afspraken gehandeld wordt.

Ook voor ruiters hebben we afspraken gemaakt >

Zijn er toch problemen?

U kunt altijd contact opnemen met BOA van Park Lingezegen via 088-0109333. Deze BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) handhaaft en zorgt ervoor dat regels worden nageleefd. Bij noodgevallen kunt u bellen met de politie: 0900-8844.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het hondenbeleid en de hondenvoorzieningen in Park Lingezegen? Dan kunt u contact opnemen met de Park Lingezegen via 088-0109333 of info@parklingezegen.nl.