Nieuws

10-10-2022 Herenboeren en parkorganisatie starten verkenning voor Herenboerderij in Park Lingezegen

Herenboeren en Park Lingezegen slaan de handen ineen om de mogelijkheden voor een Herenboerderij in het park te verkennen. De komende maanden worden de plannen voor ‘’Herenboeren Lingezegen’’ verder uitgewerkt en concreet gemaakt. Beide partijen zien grote kansen om een duurzaam, natuurinclusief en rendabel plan op te stellen.

De organisatie achter ‘Herenboeren Lingezegen’ is al bijna twee jaar op zoek naar grond in de regio om te kunnen starten met een Herenboerderij. Een hele uitdaging, omdat er voldoende oppervlak aan grond beschikbaar moet zijn voor de productie van voedsel voor hun leden. Park Lingezegen op zijn beurt, zocht naar de meest optimale invulling van een perceel aan de Breedlersestraat. Die lijkt nu gevonden.

De parkorganisatie en Herenboeren Lingezegen gaan de komende maanden samen om tafel om samen een plan uit te werken. Daarin staan onder andere de pachtconstructie, benodigde vergunningen, een verkeersplan en zorgvuldige communicatie met de omwonenden en aangrenzende eigenaren in het park centraal.

Voorbeeld van een Herenboerderij in Weert.

Kans voor Herenboeren én Park Lingezegen

“We kijken er naar uit om dit plan samen met Park Lingezegen verder uit te werken. Het is voor ons geweldige kans om een Herenboerderij te ontwikkelen die straks 500 monden uit de regio kan voeden!” Aldus Ingrid Kerkvliet, voorzitter van Herenboeren Lingezegen in oprichting.

Parkdirecteur Sven van Rijswijk vult aan: “Voor het park is Herenboeren een interessante partner. Samenwerking helpt ons om het fundament onder het park te verstevigen, en het karakter van Herenboeren past uitstekend bij onze thema’s Landbouw, Food en Duurzaamheid. We kijken er naar uit om de samenwerking verder vorm te geven!”

Verkenning Herenboeren Lingezegen uitkomst participatietraject

De keuze voor Herenboeren Lingezegen is de uitkomst van een uitgebreid traject. De Parkorganisatie heeft samen met andere initiatiefnemers en omwonenden van de beoogde locatie gesprekken gevoerd over de mogelijke invulling van het terrein. Het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen heeft vervolgens de voorkeur uitgesproken voor het verder verkennen van de ontwikkeling van het terrein met Herenboeren Lingezegen.

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×