Heerlijk Lingezegen

23-10-2019 (H)eerlijk Lingezegen van start

Kent u emmer, de Nederlandse landgeit of de Eldense Blauwe? Het zijn zeldzame gewassen en landbouwhuisdierrassen die je in Park Lingezegen kan vinden. Om meer bekendheid te geven aan deze zeldzame rassen én lokale producten die gemaakt worden, is Park Lingezegen samen met lokale producenten in juni 2019 gestart met het project ‘(H)eerlijk Lingezegen’.

(H)eerlijk Lingezegen is een samenwerking van verschillende lokale voedselproducenten uit Park Lingezegen. Allemaal hebben ze zeldzame vee- of plantenrassen waar heerlijke producten van gemaakt worden. Samen gaan we werken aan het op de kaart zetten van deze lokale producten.

Daarbij wordt in ‘korte ketens’ gewerkt met kleine afstanden tussen producent en consument. De nadruk ligt op biologisch en verantwoord geproduceerde producten, maar ook niet-biologische producenten kunnen aansluiten. Door voedsel ‘rechtstreeks’ van de boeren te kopen hoeft voedsel minder grote afstanden af te leggen van de producent naar de consument. En dat is weer beter voor het milieu en levert het de boer een goede prijs op voor zijn product.

Duurzaam beheer parkgronden

Het doel van het project is ook om een aanzet te geven tot duurzaam beheer van de gronden van Park Lingezegen. Door stijgende grondprijzen en een exploitatietekort is het voor boeren in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen steeds lastiger om te boeren. Voor boeren in de regio is het aantrekkelijk geworden om naar andere alternatieven te kijken dan de huidige vormen van ondernemen.

Park Lingezegen is hierin een belangrijke partner. Door zowel de ambitie van het Rijk om natuur inclusief boeren te stimuleren als wel de noodzaak tot nieuwe verdienmodellen voor de afzet van Lingezegense producten van zeldzame rassen in een korte keten samen te brengen in een duurzaam en sociaal parkbeheer voor Park Lingezegen. Daarom is het project ‘(H)eerlijk Lingezegen’ gestart.

 

Brede samenwerking

Het project (H)eerlijk Lingezegen is een breed samenwerkingsverband met Park Lingezegen als penvoerder. Deelnemende partijen zijn de gemeente Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Doornik Natuurakkers, Brandrood, Stichting Park Bredelaar, Stichting Boerderij Lingezegen / Landerij De Park, Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten, Voedselbos De Parkse Gaard en Maatschap Eldense Blauwe. Stichting Zeldzame Huisdierrassen is partner.

Meer informatie over het project is te vinden op www.parklingezegen.nl/heerlijk-lingezegen

POP3-subsidie – Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020

Het project is mogelijk gemaakt door de verstrekking van een subsidie vanuit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 vanuit de Provincie Gelderland.

Reacties zijn gesloten.

×