logo

(H)eerlijk Lingezegen

Werken aan korte ketens in Park Lingezegen

Samen met gebiedspartijen en ketenpartijen uit Park Lingezegen zijn we in juni 2019 gestart met het project ‘(H)eerlijk Lingezegen’. Met dit project werken we aan het duurzaam beheer van gronden in Park Lingezegen door gebruik te maken van korte ketens en zorgen voor een grotere zichtbaarheid van lokale producten en diensten uit Park Lingezegen om de afzet aan bezoekers te bevorderen.

Korte ketens voor een duurzaam beheer van Park Lingezegen

Door stijgende grondprijzen en een exploitatietekort is het voor boeren in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen steeds lastiger om te boeren. Voor boeren in de regio is het aantrekkelijk geworden om naar andere alternatieven te kijken dan de huidige vormen van ondernemen.

Het landschapspark Park Lingezegen is hierin een belangrijke partner. Door zowel de ambitie van het Rijk om natuur inclusief boeren te stimuleren als wel de noodzaak tot nieuwe verdienmodellen voor de afzet van Lingezegense producten in een korte keten samen te brengen in een duurzaam en sociaal parkbeheer voor Park Lingezegen. Daarom is het project ‘(H)eerlijk Lingezegen’ gestart.

Projectplan Korte Ketens

Het doel van dit project is om tot een gezamenlijk geformuleerd projectplan te komen gericht op innovatie van korte voorzieningsketens.  Het projectplan bestaat uit twee delen.

Het eerste deel bevat hoe door middel van de afzet van producten van zeldzame rassen met een biologisch keurmerk een duurzaam en maatschappelijk beheer van de gronden van de parkorganisatie wordt bevorderd. Het tweede deel bevat hoe de zichtbaarheid van lokale producten en diensten uit Park Lingezegen vergroot kan worden om de afzet aan bezoekers in korte ketens te bevorderen.

Samenwerkende partijen

Het project wordt in samenwerkingsverband uitgevoerd waarbij Park Lingezegen de penvoerder is. Deelnemende partijen aan het project zijn de gemeente Arnhem en Natuurcentrum Arnhem, Doornik Natuurakkers, Brandrood, Stichting Park Bredelaar, Stichting Boerderij Lingezegen / Landerij De Park, Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten en Eldense Blauwe. Met als partner de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Eldense Blauwe

Doornik Natuurakkers

Landerij De Park

Park Bredelaar

Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten

De Parkse Gaard

Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Gemeente Arnhem

Natuurcentrum Arnhem

Park Lingezegen

POP3-subsidie - Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020

Het project is mogelijk gemaakt door de verstrekking van een subsidie vanuit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 vanuit de Provincie Gelderland.

Meer weten over (H)eerlijk Lingezegen

Wilt u meer weten over (H)eerlijk Lingezegen? Neem dan contact op met Mark Tilleman via mark.tilleman@natuurcentrumarnhem.nl of 06-46 73 73 92

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

×