verhalen

8-08-2016 ‘Geduld is een schone zaak’

Het zijn de basisbehoeftes van ieder levend wezen: voedsel en onderdak. Ook voor de vleermuizen in Het Waterrijk. Op hun vluchten vanaf de schemering zullen ze straks volop de insecten van hun gading vinden. De veilige plekjes om overdag, op hun kop hangend, de dag door te brengen zijn er nu al. Leden van Vleermuiswerkgroep Gelderland, VleGel, hebben ze onlangs opgehangen.

In de weilanden langs de Rijkserswoerdsestraat wordt grootschalig werk uitgevoerd. Hier wordt Het Waterrijk aangelegd, deelgebied van Park Lingezegen. Het vraagt wat voorstellingsvermogen om hier de toekomstige bossen te zien staan met hoge bomen, wilde begroeiing, afgewisseld door bloemrijke graslanden en rietmoerassen langs de Linge. Natuur waar iedereen welkom is dankzij de wandel- en fietspaden die het gebied zullen doorsnijden.

Rick Basten, boswachter van Staatbosbeheer, de beheerder van het gebied, hoorde zorgen van mensen uit aangrenzende woonwijken over mogelijke overlast van muggen, als gevolg van de nieuw aangelegde moerassen. Hijzelf is hier niet bang voor, maar hij bedacht dat het helemaal geen kwaad kan vleermuizen aan te trekken.

Kasten als veilige plek om te rusten

4-8-2016 vleermuizenkast KerkstraatHet project kwam begin dit jaar goed op gang toen enthousiaste leden van VleGel, uit Arnhem, de uitvoering op zich namen. In totaal hebben ze 27 kasten opgehangen op zes locaties in de enkele bomenrijen die al voorkomen in het gebied. Zoals aan de Kerkstraat, zie foto.

Vleermuizen gaan in de schemering op jacht en vangen enorm veel insecten uit de lucht, en dus ook veel muggen. Ze vliegen voor onze oren geruisloos en voor onze ogen, bijna, onwaarneembaar snel. Ze horen echter wel de geluidsignalen die ze zelf uitzenden en weten hiermee feilloos zelfs de kleinste insecten op te sporen.
Maar overdag hebben vleermuizen een veilige plek nodig om te rusten. Deze vinden ze gewoonlijk in gebouwen of in boomholtes. Gebouwen staan er niet in Het Waterrijk en komen er ook niet. De oude bomen waarin ze holtes kunnen vinden, moeten nog geplant worden.

Wachten op de eerste bewoners

Leerlingen van het Olympus College zetten de kasten in elkaar, in een project over vleermuizen. Ze schroefden er een nummertje op, handig voor de monitoring en voor de leerlingen zelf om ‘hun’ kast in de gaten te houden.
Het echte ‘in de gaten houden’ wordt gedaan door Gerhard Glas en Jasja Dekker die als ervaren deskundigen samen met andere leden van VleGel voor de toekomst de monitoring zullen verzorgen. Het is afwachten wat de ‘VleGels’, die met ladder en zaklantaarn bewapend regelmatig de kasten op bewoning onderzoeken, aan zullen treffen. ‘Geduld is een schone zaak’ weet Gerhard Glas. Voorlopig verwacht hij nog geen vleermuizen aan te treffen. Maar er valt weinig te voorspellen, ook doordat over de aanwezigheid van vleermuizen in het ruimere gebied nauwelijks iets bekend is.

Het begin is er. De omgeving die nodig is om vleermuizen een bestaan te geven in Het Waterrijk wordt alleen maar gunstiger de komende jaren. Welke soorten zich hier thuis gaan voelen blijft nog een verrassing.

 

Margreet Jellema,
Bureau De Knotwilg

 

Meer informatie over vleermuizen algemeen: www.vleermuis.net, over Vleermuiswerkgroep Gelderland: www.vlegel.org, over vleermuiskastenproject Het Waterrijk: r.basten@staatsbosbeheer.nl of gerhardglas@online.nl

Foto vleermuis: Emily Orpin, Flickr Creative Commons

Trefwoord(-en): ,

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×