nieuws

10-12-2014 Gebruikersraad als spin in het web

Op 1 december vond de eerste bijeenkomst van de Gebruikersraad Park Lingezegen plaats, een raad die (toekomstige) gebruikers van Park Lingezegen een stem moet geven. Een gemêleerd gezelschap van zo’n 30 personen was aanwezig: ondernemers, wijkraadvertegenwoordigers, mensen van IVN en vogelwerkgroepen en mensen die verschillende recreatieve belangen vertegenwoordigden, zoals de ruiters en de skeeleraars. De Gebruikersraad moet een spin in het web worden; een stevige schakel tussen wensen, ambities en acties van betrokken mensen en ondernemers en de parkorganisatie, zo luidt de conclusie van de avond.

Voorzitter van de gebruikersraad in oprichting Frank van Rooijen presenteerde allereerst de oogst van de rondetafelgesprekken van de afgelopen weken. Deze zijn gevoerd met de achterban van de voormalige klankbordgroep, aangevuld met ondernemers en andere mensen die zijn aangehaakt bij de nieuwe gebruikersraad. Zo werd een gesprek gevoerd met Henk Mulder, bestuurslid van LTO. Hij vertegenwoordigt de agrariërs in de regio en moet helpen om in gesprek te komen met de agrarische bewoners in het park.
Met als missie ‘Park Lingezegen van, voor en door ons allen’, was het voornaamste voorstel gedaan tijden de rondetafelgesprekken: ‘de gebruikersraad moet veel en open communiceren met betrokken.’ Verschillende partijen en netwerken zijn actief in Park Lingezegen. Zij houden elkaar via verschillende media op de hoogte en kunnen zelf in actie komen als ze kansen zien of bij willen sturen. De gebruikersraad zit daar als een spin middenin en brengt wensen in bij de parkorganisatie. De gebruikersraad wil in- en omwonenden een directe stem en participatie geven in de ontwikkeling en beheer van Park Lingezegen.

Tijdens de bijeenkomst op 3 december werd deze wijze van functioneren en vertegenwoordiging omarmd. De aanwezigen achtten zich ook voldoende mondig om zich te laten horen wanneer daar aanleiding voor is.
Na een presentatie door Anton de Kleijn namens de parkorganisatie over het beheersplan voor de basisuitrusting, werd er alweer uitgebreid genetwerkt, afspraken gemaakt en data uitgewisseld om verschillende ideeën en onderwerpen op te pakken. Iedereen was tevreden over de sfeer van de avond, Park Lingezegen begint te leven!

Kijk voor meer informatie over de gebruikersraad elders op onze website >

Wilt u ook aansluiten bij de Gebruikersraad Park Lingezegen? Neem contact op met Theo de Bruin: theodebruin@nlrnt.nl

Trefwoord(-en):

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×