Werkzaamheden

1-03-2021 Extra slikplaatjes voor de Kluut in Het Waterrijk 

Kluut oefent nestkuiltje draaien

Volgende week start Staatsbosbeheer met werkzaamheden in Waterrijk-Oost. Bij de werkzaamheden wordt de vraatbescherming verwijderd en worden vier slikplaatjes aangelegd.  

Slikplaatjes voor de kluut 

In het Waterrijk-Oost worden 4 slikkige plaatjes aangelegd. Deze slikplaatjes zijn een feest voor kluten en andere steltlopers. Zij kunnen hier naar hartenlust voedsel zoeken. De slikplaatjes worden aangelegd ten noorden van het vogelkijkscherm. Op deze plekken is het riet niet goed aangeslagen en daarom wordt er nu voor gekozen om hier vier slikplaatjes aan te leggen.  

Verwijdering vraatbescherming 

Ook wordt de vraatbescherming rondom de rietkragen verwijderd. De vraatbescherming was aangebracht om vraat aan het jonge riet door ganzen te voorkomen. Inmiddels is het riet groot genoeg om geen hinder meer te ondervinden van ganzenvraat. Daarom wordt de vraatbescherming nu verwijderd.  

Verlaging waterstand

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is de waterstand in de werkgebieden tijdelijk verlaagd. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond zal de waterstand weer verhoogd worden.

Vragen over de werkzaamheden?  

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Daan Meeuwissen, boswachter publiek voor Staatsbosbeheer Gelderse Poort via geldersepoort@staatsbosbeheer.nl  

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×