Verhalen

22-06-2022 Dier van de maand – De Hommel

Wat hommelt er rond in Lingezegen?

Hommels zien er best aaibaar uit, zo’n bollige en wollige, zacht zoemende bloemenliefhebber. En ze hebben hun naam mee. De Engelsen hebben het met ‘bumblebee’ nog leuker gemaakt. Maar hou het diertje in de gaten, er vliegen er steeds minder van rond.

Hoe erg is dat, minder hommels? De bestuiving van bloemen, ook van voedselgewassen, komt in de problemen. Er valt minder zomers plezier te beleven aan het zien rondhommelen van de diertjes.

Deze voortgaande verarming van de biodiversiteit heeft ook gevolgen voor andere dieren, zoals insectenetende vogels en muizen die wel een hommeltje lusten. Overlast geeft het diertje niet. Alleen als ze zich echt bedreigd voelt kan het vrouwtje steken.

Inbrekende hommels

Koninginnen overleven als enige van de kolonie de winter, verscholen in de grond. Vanaf het voorjaar zoeken zij nieuwe nestplekken, halen ze nectar en stuifmeel in huis leggen en bebroeden ze eitjes. De werksters die daaruit komen nemen haar het werk uit handen en zij broedt alleen nog eitjes uit. Later komen de mannetjes, darren, die nieuwe koninginnen bevruchten.

Hommels gebruiken hun lange roltong om achterin in bloemen met een lange kelk te komen. Typische hommelbloemen zijn leeuwenbekje, brem, vingerhoedskruid, smeerwortel, salie.

Hommelsoorten die behept zijn met een kort tongetje, zoals de aardhommel, bijten een gaatje onderin de bloemkelk om de nectar te bereiken. Bij smeerwortel kan dat goed te zien zijn. Met deze inbraak komen ze niet in contact met stuifmeel en dragen dus niet bij aan bestuiving.

Foto: B.F. Bekooy

 

Toptijd

Juli is de toptijd om hommels te zien, alle soorten vliegen dan. En dat zijn er minder dan er waren. Van de negenentwintig in Nederland voorkomende soorten zijn er acht al verdwenen en andere nemen sterk in aantal af. Minder rommelige overhoekjes voor een nest, insecticiden en minder bloemen en zijn hiervan belangrijke oorzaken.

Citizens science

Om meer te weten over de stand van de hommel is een meetnet opgezet waaraan iedereen die wil een bijdrage kan leveren.  Kijk op: https://www.bestuivers.nl/meetnethommels

Zo worden gegevens verzameld op eenvoudige, gestandaardiseerde manier en op professionele wijze verwerkt.

Lingezegen, met veel bloemen in bermen en weiden, zou wel eens een topgebied voor hommels kunnen zijn. Hier tellen zal dat leren. Maar ook elders is het leuk om te doen en nuttig voor kennis over natuurontwikkeling.

 

Margreet Jellema

 

Uitgelichte foto: Carla van Mens

Reacties zijn gesloten.

×