Verhalen

25-11-2021 De patrijs – Dier van de maand

Standvastige patrijzen

Patrijzen worden een beetje gezien als het paradepaardje van een gevarieerd agrarisch cultuurlandschap. Vinden zij een gebied naar hun zin, dan geldt dit ook voor vogelsoorten als kievit of veldleeuwerik. Park Lingezegen biedt hen eigenlijk alles wat ze nodig hebben.

Terwijl de laatstgenoemde weidevogels  in de winter gevlogen zijn, houdt de patrijs hier stand. Daarom wordt het een standvogel genoemd. Dus ook in de winter kan een klucht gezien worden. Dat maakt een fietstocht of wandeling door Lingezegen extra leuk. De klucht bestaat uit de ouders en hun jongen van dat jaar. De mannetjes scheiden zich in het voorjaar af om elders een vrouwtje te zoeken.

Patrijzen voelen zich thuis in een landschap met weilanden, akkers en struiken. Hier vinden ze de sappige plantenblaadjes en zaden om te eten, en de insecten om hun jongen mee groot te brengen. Plus de beschermende begroeiing waaronder ze een veilige nestplek kunnen maken. Gevarieerde begroeiing, ruigtes en geen gebruik van insecticiden, in Landschapspark Lingezegen volop aanwezig.

Patrijs | Foto: Youri Jongkoen

Meten is weten

Om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de patrijs is dit voorjaar de Patrijzenwerkgroep gestart, in deelgebied De Park.

Als ik op een herfstochtend meefiets met twee leden van de werkgroep, Andries Huiskamp en Roel Wintering, langs mistige velden, staan ze plots stil. Met verrekijkers turen ze aandachtig in het ruige gras en ze tellen enthousiast, hertellen en dan zien ze er verderop nog een paar en de opwinding stijgt. Ondertussen zie ik er geen één. Tot ik een roodgekleurd kopje boven het gras uit zie steken dat  de omgeving in de gaten houdt. Vervolgens zie ik de overige grijsbruin gevederde lijf van vogels die hun kostje bij elkaar scharrelen.  Wel veertien dieren worden geteld. Een geluk is dat honden niet bij hen kunnen komen door een afzetting om het veld. Bij verstoring vliegen ze op, maar wie dit een keer ziet gebeuren snapt dat het geen hoogvliegers zijn. Met hun wat plompe lijfjes komen niet ze hoog en niet ver.

Patrijzen in Park Lingezegen | Foto: Roel Wintering

Toekomst

Volgens de Vogelbescherming is het aantal patrijzen sinds 1980 met 95% afgenomen. Hetzelfde gebeurt in de ons omringende landen. In gebieden met steeds intensievere landbouw hebben ze weinig meer te zoeken.

Na het eerste jaar patrijzen tellen denken Roel en Andries dat er een viertal broedparen leeft in hun telgebied. Het wordt spannend om volgend jaar door te gaan en te merken hoe de patrijzen zich hier ontwikkelen.

Margreet Jellema

Patrijzen | Foto: Youri Jongkoen

 

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×