Werkzaamheden

20-12-2017
Werkzaamheden in 2018

Park Lingezegen is bijna af. Althans, de aanleg van dit nieuwe landschapspark, want de komende jaren is er natuurlijk nog volop ruimte voor initiatieven van burgers en ondernemers. In 2018 wordt er nog hard gewerkt aan de realisatie van dit nieuwe landschapspark. Wat staat er nog te gebeuren? Spoorbrug Er komt een spoorbrug bij de Notenlaan. Met die brug over het spoor tussen Arnhem en... Lees meer>>

04-12-2017
Plannen voor Parkwal bij Bemmel

Zo'n 30 bewoners kwamen op 29 november jl. naar de inloopmiddag over de 'Parkwal'. De gemeente Lingewaard en de Parkorganisatie Lingezegen organiseerden deze bijeenkomst om bewoners te informeren over de plannen voor dit nieuwe natuurgebied ten zuiden van de A15. Feddes en Olthof Landschapsarchitecten maakten het ontwerp voor dit gebied dat zo'n 11 hectare groot wordt. De meeste bewoners zijn... Lees meer>>

27-06-2017
Fietsverbinding Mozartstraat-De Park

Er komt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de Mozartstraat (Elst) en Park Lingezegen. Tussen het fietspad (ten zuiden van de 1e Weteringsewal) en de Mozartstraat in Elst legt de gemeente Overbetuwe deze ontbrekende schakel aan. De werkzaamheden zijn gestart op 26 juni 2017. Eerst wordt de grond onderzocht op explosieven en nagekeken op archeologische resten. Daarna start de aanleg van... Lees meer>>

13-06-2017
Werkzaamheden Het Waterrijk-West volop bezig

In mei 2017 is het oostelijk deel van Het Waterrijk opgeleverd. In het westelijk deel - ten zuiden van de Rijkerswoerdse Plassen - worden tot en met 2018 rietmoerassen en recreatieve voorzieningen voor onder meer kanoërs en vissers aangelegd. De graafwerkzaamheden in dit deel zijn volop bezig en de meeste kanoduikers (kleine watertunneltjes onder wegen door) zijn inmiddels aangelegd. Er komen... Lees meer>>

28-03-2017
Brug verbindt Westeraam met Park Lingezegen

Park Lingezegen is voor de Overbetuwse wijk Westeraam een stuk dichterbij gekomen. Op 24 maart is de nieuwe wandelverbinding tussen deze wijk uit Elst feestelijk geopend. Vanaf nu loopt (fietst, rent, ...) u over de wandelbrug ter hoogte van Via Alosta/Ceintuurbaan via de 1e Weteringsewal zo Park Lingezegen in. Nog niet alle wandelverbindingen zijn klaar, daarom geven we hier een korte uitleg... Lees meer>>

16-03-2017
Routebordjes voor ruiterpaden

Binnenkort kun je te paard Park Lingezegen verkennen, want er komen ruiterroutes in het gebied. Stichting Paardensport Lingezegen, Bordbusters uit Huissen en een groot aantal vrijwilligers hebben gisteren de eerste routebordjes uitgezet. Meer informatie over de routes vind je op www.ruiterenenmennen.nl... Lees meer>>

20-12-2016
Water Idylle en vogelkijkscherm aangelegd

In deelgebied Het Waterrijk wordt nog volop gewerkt. Dit najaar zijn in het oostelijke  deel de Water Idylle en vogelkijkscherm aangelegd. Tussen de A325 en kassengebied Bergerden ligt Het Waterrijk-Oost. Er liggen rietmoerassen die belangrijk zijn voor waterberging en tegelijk een paradijs vormen voor vogels én vogelspotters. De Water Idylle en het vogelkijkscherm liggen midden in dit... Lees meer>>

16-11-2016
Natuurzone A15 bijna klaar

De natuurzone van 3 hectare tussen de A15 en de Betuweroute is bijna klaar. Onlangs werd de brug over de Bemmelse Zeeg aangelegd. Dit voorjaar kan er voor het eerst gefietst en gewandeld worden. Er is inmiddels riet geplant en grasland ingezaaid. Op één perceel heeft dit seizoen hennep gegroeid. Daar kan volgend jaar iemand aan de slag met een voedselbos. Voor wandelaars en fietsers zijn... Lees meer>>

13-10-2016
Video ‘Park Lingezegen in vogelvlucht’

In de video ‘Park Lingezegen in Vogelvlucht’ nemen we je mee langs de mooiste plekjes in Park Lingezegen met spectaculaire beelden vanaf de grond en uit de lucht! De video ‘Park Lingezegen in Vogelvlucht’ laat in beeld zien wat er de afgelopen jaren allemaal gedaan en bereikt is in Park Lingezegen. Van pocketpark De Poel tot Het Circuit, en van De Buitens tot De Park. Bij het maken van... Lees meer>>

13-10-2016
Stand van zaken Evenemententerrein

In De Park in Park Lingezegen is plek gemaakt voor een recreatieterrein waarop ook evenementen kunnen worden gehouden. Of het er komt, hoe het eruit gaat zien en welke activiteiten er worden toegestaan, wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Overbetuwe. Over de inhoud van het bestemmingsplan overlegt de gemeente met een... Lees meer>>

04-07-2016
Grondafvoer Het Waterrijk-West van start

Aannemer Van de Wetering start met het grondverzet in Het Waterrijk-West. Er wordt grond weggegraven om rietland te maken. Overlast mogelijk De grond wordt afgevoerd via een bouwweg en een tijdelijke in- en uitrit bij ’t Kempke (Tankstation Shell) aan de A325 in Elst. Omwonenden kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Zij zijn per brief geïnformeerd. Ligging Het Waterrijk-West en... Lees meer>>

27-05-2016
Een nieuw stukje natuur in Lingezegen

Er komt weer een stukje natuur bij in Park Lingezegen! Een gebied van ongeveer 15 hectare, ten zuiden van de Betuweroute en ten noorden van de A15, wordt hiervoor ingericht. Welke natuur krijgt het gebied? Een gebied van ongeveer 3 hectare wordt rietveld, een belangrijke aanvulling op het rietveld van de Rietzanger (het natuurgebied ten noorden van de Betuwelijn). Daarbuiten komt bloemrijk... Lees meer>>

Fotograaf Hans van den Bos

20-05-2016
Fotograaf legt veranderend park vast

Vijf jaar geleden begon fotograaf Hans van den Bos zijn project, en nu kunnen we het bijzondere resultaat zien. Sinds 2011 fotografeert hij op veertig plekken in Park Lingezegen het landschap, steeds op precies dezelfde plek. En dat levert soms een serie van heel verschillende plaatjes op! Fotografie is een heel mooie manier om veranderingen te laten zien, vertelt Hans in onderstaande... Lees meer>>

Honden aan de lijn

25-04-2016
Honden in Park Lingezegen

Park Lingezegen is een prachtig gebied om te wandelen, ook met uw hond. Nu het park steeds meer gebruikt wordt door recreanten, hebben we regels opgesteld voor honden. Ook komt er dit voorjaar een hondenspeelveld in De Park. Daar kunnen honden lekker los lopen. Voor de rest geldt overal in Park Lingezegen: honden aan de lijn, tenzij er met bebording is aangegeven dat op die aangewezen... Lees meer>>

Hond

24-03-2016
Hondenspeelveld in De Park krijgt vorm

Baasjes die hun hond eens lekker los willen laten lopen, kunnen binnenkort in De Park hun hart ophalen. Dit voorjaar wordt het hondenspeelveld ingericht. Speelvoorzieningen Het omheinde speelveld is een halve hectare groot en ligt aan De Park in Elst, net ten zuiden van Schuytgraaf. Komend voorjaar worden de verschillende speelelementen geplaatst, zoals rondpoorten, hoogtesprongen,... Lees meer>>

29-01-2016
5 km circuit klaar voor gebruik!

Eind 2015 werd het zuidelijke deel van het circuit in De Park aangelegd, afgelopen december volgden de twee bruggen over de Linge langs de 1e Weteringsewal in Elst. De afgelopen weken werden die bruggen al gebruikt, maar vanaf dit weekend zijn ze ook echt helemaal klaar en officieel open. Het circuit is nu dus ook echt helemaal af, en klaar voor gebruik! Dat betekent dat u een rondje van 5 km... Lees meer>>

14-01-2016
Video Van ontwerp tot uitvoering: De Park

In deelgebied De Park gebeurt van alles. In deze vierde aflevering van 'Ontwerp tot uitvoering' leggen de projectleiders Anton de Kleijn en Arno Schuring, uitvoerder Frans Pesch en landschapsarchitect Abe Veenstra uit wat er allemaal wordt aangelegd, voor wie en waarom, en ook wat daar bij komt kijken om het te realiseren. Meer lezen over De Park... Lees meer>>

17-12-2015
Bruggen Romeinse Lint geplaatst

Op 17 december 2015 zijn beide bruggen over de Linge langs de 1e Weteringsewal (Elst) geplaatst. Met deze werkzaamheden wordt het laatste stukje circuit van het Romeinse Lint afgemaakt. De bruggen gaan naar verwachting eind januari 2016 open. Dan is het circuit helemaal klaar voor gebruik. Het circuit is een recreatieve routestructuur van 5 kilometer door De Park. De route is vooral... Lees meer>>

01-12-2015
Video Van plan tot uitvoering: Het Waterrijk

In Het Waterrijk wordt flink wat grond verzet. Wat gebeurt er en waarom? In deze derde aflevering van ‘Van ontwerp tot uitvoering’ brengen Joop Eilander (projectleider), Jeroen Bosch (landschapsarchitect) en Toon van Mierlo (omgevingsmanager Van de Wetering) u helemaal op de hoogte. Het Waterrijk ligt in het noorden van Park Lingezegen onder Arnhem. Het deelgebied bestaat uit twee delen,... Lees meer>>

23-11-2015
Fietsverbinding Romeins Lint en Elst

Er komt een fietsverbinding tussen deelgebied De Park en Elst. Het plan voor het fietspad werd toegelicht tijdens een informatieavond op 4 november. Onderstaande pdf werd daar gepresenteerd. Op de tekening ziet u boven en onder de 1e Weteringsewal de routestructuur van het Romeins Lint. Het geplande fietspad is de rechte lijn die vanaf daar naar beneden loopt. Het fietspad zal in Elst... Lees meer>>

22-10-2015
Fietspaden De Linten aangelegd

Aan het Kattenleger wordt bij De Vergert over een lengte van 100 meter het laatste stukje asfalt-fietspad aangelegd. Afhankelijk van het weer start binnenkort ook de aanleg van het fietspad (beton) op de Karstraat/Heuvelsestraat over een lengte van 300... Lees meer>>

19-10-2015
Zuidelijk deel circuit aangelegd

Vorige week zondag werd de tweede Lingezegenloop gehouden over het circuit in De Park. Maar wist u dat de hele route eigenlijk nog helemaal niet af is? Aan het deel ten zuiden van de Linge wordt momenteel hard gewerkt. In De Park langs het projectbureau en de notenlaan liep vroeger een voorloper van de Rijn. In de grond zijn daarvan nog sporen terug te vinden. Deze sporen liggen aan de basis... Lees meer>>

13-08-2015
Werkzaamheden Het Waterrijk goed op stoom

De werkzaamheden in Het Waterrijk verlopen gestaag. Dit jaar werd de waterberging (tussen de A325 en de Kampsestraat) afgerond. Wat is er allemaal gebeurd? Graafwerkzaamheden De waterberging is bedoeld om bij extreem weer wateroverlast in de omgeving te voorkomen. Daarvoor is ongeveer 100.000 m3 klei afgevoerd. Deze klei is nuttig gebruikt in allerlei andere projecten in Nederland, vooral voor... Lees meer>>

05-08-2015
Berg Idylle bij Elsterbrug grotendeels klaar

Dicht bij de Elsterbrug, waar de Sillestraat aansluit op De Broekakkers, is de afgelopen maanden gebouwd aan een landschapskunstwerk. De Berg Idylle is bijzonder vanwege zijn functie: een ecologische stapsteen wordt gecombineerd met een rustplaats voor bezoekers en een grote urnenbijzetplaats. De kunstenaars Herman Verkerk en Paul Kuipers (samen Event Architectuur) ontwierpen dit kunstwerk in... Lees meer>>

04-05-2015
Sillestraat Elst afgesloten 12-27 mei

Op 6 mei 2015 starten werkzaamheden voor de aanpassingen aan de Nieuwe Aamsestraat in Elst tussen het viaduct A325 en de aansluiting met de Sillestraat. Daarom is de aansluiting met Sillestraat in de periode 12 – 24 mei afgesloten. Afsluiting aansluiting Sillestraat De Nieuwe Aamsestraat wordt opnieuw ingericht als gevolg van het verlagen van de maximumsnelheid van 80 naar 50 km/u. Daardoor... Lees meer>>

24-04-2015
Grondafvoer Het Waterrijk

In Het Waterrijk, in de omgeving van het kassengebied Bergerden, ligt een gronddepot (het zogenaamde depot EFRO Pilot).  In totaal gaat het om ongeveer  14.000 m3 grond, afkomstig van de werkzaamheden in Het Waterrijk. Die grond zal vanaf dinsdag 28 april worden afgevoerd naar een overslaglocatie in Elst. Daarna wordt de grond verder vervoerd om bij een dijkenproject te worden gebruikt. Van... Lees meer>>

10-04-2015
Rietaanplant in Het Waterrijk

In de waterberging van Het Waterrijk wordt dit voorjaar riet aangeplant. Om het jonge riet te beschermen tegen ganzenvraat, wordt aan de buitenkant gaas aangebracht en touw gespannen boven het riet. Over ongeveer drie jaar, als de rietaanplant volgroeid is, wordt dat... Lees meer>>

09-04-2015
RijnWaalpad: laatste tracé aangelegd

Momenteel wordt het laatste trajectdeel van het RijnWaalpad, het snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen, aangelegd. Het gaat om het stuk tussen de Kattenleger en de Breedlersestraat in Bemmel. Op 3 juli wordt het fietspad geopend. De hele route is dan ook voorzien van verlichting. Foto: Shirley de Jong,... Lees meer>>

07-04-2015
Kerkstraat 19 april afgesloten i.v.m. Survivalrun

Op 19 april is de Kerkstraat in Elst afgesloten voor verkeer i.v.m. de Survivalrun Lingezegen. De deelnemers moeten die weg tussen beide plassen namelijk een aantal keer oversteken. Wie langs het parcours wil aanmoedigen kan de routes bekijken op www.survival-lingezegen.nl. Zelf nog meedoen? Aanmelden kan tot 8 april 12.00... Lees meer>>

19-02-2015
1e Weteringsewal afgesloten van 25-02 t/m 28-03

De 1e Weteringsewal tussen de Grote Molenstraat en de Rijksweg Noord in Elst is afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden van Park Lingezegen. Anders dan eerder vermeld duren de werkzaamheden t/m zaterdag 28 maart 2015. De weg is wel toegankelijk voor aanwonenden. In dit deelgebied De Park wordt een duiker aangelegd. Meer weten over deelgebied De Park? Kijk... Lees meer>>

18-12-2014
RijnWaalpad: één na laatste tracé opgeleverd

Begin december is het één na laatste tracé van het RijnWaalpad, de snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen, opgeleverd. Ook over het stuk in Het Waterrijk, tussen de Rijkerswoerdsestraat en de Linge, kan nu gefietst worden. Voor het fietspad en om de waterhuishouding in het gebied op orde te houden, zijn de afgelopen maanden in Het Waterrijk een aantal duikers aangelegd en watergangen... Lees meer>>

12-12-2014
Grote Molenstraat 15 en 16 december dicht

Op maandag 15 en dinsdag 16 december gaat de Grote Molenstraat in Elst dicht tussen het kruispunt met de Metamorfosenallee en het kruispunt met de 1e Weteringsewal. Het verkeer wordt omgeleid via de Metamorfosenallee, Brabantweg, Batavierenweg en de 1e Weteringsewal. Alvast dank voor uw medewerking en begrip! Ons projectbureau is wel bereikbaar. Auto´s kunnen vanaf de 1e Weteringsewal via de... Lees meer>>

04-12-2014
Start werkzaamheden Doornik en Vitensbos

Deze week starten werkzaamheden in Landgoed Doornik en in het zuidelijker gelegen Vitensbos of Spiegelbos. In september werd op Landgoed Doornik aan de Zandsestraat een kas gesloopt. Hier wordt nu bos ingeplant. Ook wordt de al bestaande kersenweide uitgebreid. Het Vitensbos, een waterwingebied van Vitens, ligt tussen Huis Doornik, restaurant Sprok, de Vossenpels en de Waaldijk. Om het... Lees meer>>

20-11-2014
Bomenaanplant De Park van start

Deze week is  de grootschalige bomenaanplant in De Park van start gegaan. De eerste boompjes staan inmiddels langs de Notenlaan in de grond. In totaal worden in dit deelgebied 542 grote bomen en 21.810 kleine bomen aangeplant. Het najaar is daarvoor het meest geschikte jaargetijde omdat de bomen dan in winterrust gaan. Lees meer over de aanplant in een vorig nieuwsbericht... Lees meer>>

13-11-2014
Grote Molenstraat afgesloten

De kruising Grote Molenstraat en De Park wordt tussen dinsdag 18 november en vrijdag 28 november a.s. afgesloten. Wij zijn in die periode niet bereikbaar via deze weg. Autoverkeer vanuit de Rijksweg Noord kan vanaf de Weteringsewal via de bouwweg langs het spoor en dan via de Notenlaan De Park 10 bereiken. Fietsverkeer kan ook via de Weteringsewal over de nieuwe betonpaden De Park 10... Lees meer>>

07-11-2014
Wegafsluitingen omgeving Kampsestraat t/m 14 november

In verband met werkzaamheden voor de aanleg van deelgebied Waterrijk en de aanleg van de snelfietsroute RijnWaalpad tussen de Rijkerswoerdsestraat en Broekakkers, vinden een aantal wegafsluitingen plaats: De Kampsestraat is momenteel afgesloten voor al het verkeer t/m 14 november. De kruising Broekakkers-Kampsestraat en de kruising RijnWaalpad-Rijkerswoerdsestraat zijn in de periode 12 t/m... Lees meer>>

04-11-2014
Kampsestraat afgesloten van 24 november t/m 5 december

Van 24 november t/m 5 december wordt een duiker geplaatst onder de Kampsestraat. De weg wordt in deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Voorafgaand aan de werkzaamheden verlegt KPN de aanwezige kabels. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de waterberging in Het Waterrijk, tussen de A325 en de Kampsestraat. De afgelopen twee maanden is er al 100.000 m3 klei afgevoerd. Om de... Lees meer>>

23-10-2014
Graafwerkzaamheden waterberging Waterrijk afgerond

Deze week zijn in Het Waterrijk de laatste graafwerkzaamheden uitgevoerd aan de waterberging,  tussen de Kampsestraat en de A325. Het gebied van 9 hectare kan straks 90.000 kuub overtollig water opvangen. Ook krijgt de natuur de ruimte zich te ontwikkelen. Na drie jaar voorbereiding en een paar maanden graven is de waterberging in Het Waterrijk bijna klaar. Deze week zijn de... Lees meer>>

21-10-2014
Video ‘Van ontwerp tot uitvoering: De Buitens & Het Landbouwland’

De werkzaamheden in de deelgebieden Het Landbouwland en De Buitens zijn een heel eind op weg. In deze special vertellen landschapsarchitect Jan Heersche, projectleider Coen van Dijk en Arjan de Vries, directievoerder De Linten, over de plannen en de uitvoering in het gebied. De deelgebieden Het Landbouwland en De Buitens liggen in het midden van Park Lingezegen. In Het Landbouwland behouden... Lees meer>>

09-10-2014
Projectbureau 10 oktober tijdelijk niet bereikbaar

Vrijdag 10 oktober komt er een nieuwe telefoonkabel bij het projectbureau Park Lingezegen. Daarom zijn we die ochtend tot 11.00 uur (en wellicht langer) niet bereikbaar via telefoon en email. U kunt ons in tussentijd wel bereiken via de mobiele telefoons van de projectleiders. En via een bericht op Facebook (/parklingezegen) en Twitter... Lees meer>>

08-10-2014
Werkzaamheden omgeving De Plak en Kattenleger

Van half oktober tot en met begin november vinden verschillende werkzaamheden plaats aan de Kattenleger en de kruising met De Plak/Dikelsestraat. Later in november volgen de Breedlersestraat en De Vergert Zuid. Tijdens de werkzaamheden worden de rijbanen onder handen genomen. Op de kruising De Plak / Kattenleger / Dikelsestraat wordt een plateau aangelegd. Vanwege de werkzaamheden worden wegen... Lees meer>>

22-09-2014
Het Romeins Lint is voltooid

Het betonnen fiets-, skeeler-, en wandelpad, het zogeheten Romeins Lint, is af. Iedereen kan er inmiddels gebruik van maken, en alvast trainen voor Lingezegenloop die op 12 oktober over dit parcours zal gaan.   Grote afbeelding bekijken van het Romeins... Lees meer>>

22-09-2014
Afsluiting 1e Weteringsewal

De gemeente Overbetuwe is op 16 september gestart met wegwerkzaamheden op de 1e Weteringsewal tussen  de A325 en de Rijksweg-Noord. De werkzaamheden duren tot en met woensdag 2 oktober. Op de 1e Weteringsewal worden asfaltwerkzaamheden uitgevoerd en in de berm worden grasblokken gelegd. Tijdens de werkzaamheden is de 1e Weteringsewal afgesloten en er wordt een omleiding ingesteld over de... Lees meer>>

18-09-2014
Aanleg Park Bredelaar van start

Deze maand gaat de aanleg van Park Bredelaar van start. Het Uitvoeringsontwerp is afgerond, de vergunningen zijn verleend, de omwonenden zijn geïnformeerd en de voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Van september tot eind 2014 wordt Park Bredelaar aangelegd en in deze periode zullen de contouren van het park snel zichtbaar worden. Als alles volgens planning loopt en begin 2015 het gras is... Lees meer>>

15-09-2014
Projectbureau bereikbaar via De Park, niet via Marasingel

Vanaf maandag 15 september is het projectbureau Park Lingezegen weer bereikbaar via De Park, vanaf de Grote Molenstraat in Elst. Ongeveer halverwege De Park wordt u omgeleid met bruggetjes over de vers gestorte betonpaden. Vanaf maandag is het projectbureau niet meer te bereiken via de Marasingel, Arnhem. De huidige puinbaan wordt voorzien van een betonnen laag. Verkeer mag niet over het... Lees meer>>

01-09-2014
Sloop kas Zandsestraat

Vanaf 3 september wordt de kas aan de Zandsestraat 15 in Bemmel gesloopt. De werkzaamheden duren 5 tot 6 weken. De directe omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. De kas maakt plaats voor een bosje en een kersenweide op Landgoed Doornik. Naar verwachting worden deze werkzaamheden nog dit jaar... Lees meer>>

20-08-2014
Bomen voor De Park

In het najaar van 2014 wordt deelgebied De Park een stuk boomrijker! Er worden 542 grote bomen en 21810 kleine bomen aangeplant in dit stukje Park Lingezegen. De aannemer begint waarschijnlijk in november met het planten. De bomen gaan dan nadat de bladeren zijn gevallen in winterrust: de meest geschikte tijd om bomen te verhuizen. Op de bijgevoegde kaart (pdf) is te zien waar de bomen... Lees meer>>

29-07-2014
Aanleg moeras in Het Waterrijk

Medio april is gestart met de voorbereiding van de aanleg van het moeras in Het Waterrijk. Eerst is een tijdelijke betonweg aangelegd waarover de grond kan worden afgevoerd. Vervolgens is gestart met de graafwerkzaamheden in de waterberging (deel tussen de Kampsestraat en de A325). In de loop van het jaar wordt gestart met de rest van het moeras. De werkzaamheden in Waterrijk-Oost zullen nog... Lees meer>>

17-07-2014
Werkzaamheden Dikelsestraat voor de bouwvak afgerond

Aannemer Bruil rondt voor de bouwvak (25 juli), de werkzaamheden aan de Dikelsestraat af. De werkzaamheden worden na de bouwvak eind augustus weer hervat bij De Kattenleger. Afsluitingen worden weer via de reguliere kanalen... Lees meer>>

30-06-2014
Projectbureau tijdelijk onbereikbaar via e-mail en telefoon

Tijdens graafwerkzaamheden bij De Park is een kabel zodanig geraakt dat het projectbureau tijdelijk onbereikbaar is via mail en telefoon. Dit zal tot uiterlijk woensdag duren. U kunt ons bereiken via de mobiele telefoons van projectleiders (zie website). En via een bericht op Facebook (/parklingezegen) en Twitter (@parklingezegen). We zijn dus niet bereikbaar via info@parklingezegen.nl en de... Lees meer>>

24-06-2014
Omleiding De Park 10

Het projectbureau is vanaf vrijdag 27 juni niet meer bereikbaar vanaf de Grote Molenstraat. De komende tijd kunt u het projectbureau bereiken via de Marasingel in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. U rijdt vanaf daar via het puinpad langs het trafohuis van NUON naar De Park. De wegafsluiting duurt tenminste tot de bouwvak (19 juli), maar mogelijk ook nog daarna. Zonder tegenbericht is De Park... Lees meer>>

04-06-2014
Start onderhoud Heuvelsestraat

Binnenkort wordt er gestart met het groot onderhoud aan de Heuvelsestraat. Daarom is de Heuvelsestraat afgesloten voor doorgaand verkeer van dinsdag 10 juni t/m vrijdag 27 juni. De werkzaamheden beslaan het frezen van bestaand asfalt en het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen inclusief een aantal nieuwe asfaltdrempels. Ook zal er een nieuwe bermversteviging van grasbetonstenen langs de rijbaan... Lees meer>>

27-05-2014
Verbindingszone langs de Bemmelse Zeeg

Park Lingezegen maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Met de aanleg van nieuwe ecologische verbindingen wordt de natuur van de grote rivieren tot middenin Park Lingezegen gebracht. Natuurvriendelijke oevers functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor allerlei dier- en plantensoorten. De ecologische stapsteen en natuurvriendelijke oever langs de... Lees meer>>

27-05-2014
Van ontwerp tot uitvoering deel 1: deelgebied De Woerdt

De werkzaamheden in deelgebied De Woerdt zijn bijna klaar. Kanaal 13 spreekt met ontwerper Berdie Olthof en projectleider Coen van Dijk over de resultaten en plannen in het gebied.   Er is veel ruimte gecreëerd voor wandelaar en fietser. De lange lanen horen bij een landgoed. Olthof: "Het ontwerp is zo gemaakt dat het zal passen bij het hele gebied: tot achter de Waaldijk, en bij... Lees meer>>

22-05-2014
Inrichting pocketpark De Poel

Binnenkort start Park Lingezegen met de inrichting van pocketpark De Poel (Kattenleger 19). Om een aantrekkelijke verblijfs- en speelplek te maken, wordt de huidige vijver verdiept en vergroot, wordt de beplanting aangevuld en wordt het park voor publiek toegankelijk gemaakt. Naar verwachting zijn de grondwerkzaamheden eind juni klaar. In het najaar worden dan de bomen en struiken geplant en... Lees meer>>

19-05-2014
Wegafsluiting De Vergert tot aan Heuvelsestraat

Vanaf 19 mei 2014 tot en met 6 juni wordt de Vergert vanaf de Breedlersestraat tot aan de Heuvelesestraat afgesloten voor het doorgaande verkeer.  De Heuvelsestraat wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer vanaf 9 juni tot en met 27 juni 2014. Aannemersbedrijf Bruil uit Ede gaat deze wegen reconstrueren. Zowel fietsers als het doorgaande verkeer zullen met bebording omgeleid... Lees meer>>

07-05-2014
Van grasberm naar statige oprijlaan

De wat vervallen uitziende Notenlaan krijgt op dit moment een make-over. Op de eerste foto ziet u het graafwerk daar waar de weg met klinkers moet komen.   Voordat de graafwerkzaamheden begonnen, is de laan eerst onderzocht op mogelijk aanwezige explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook op oudere archeologische sporen.   De Notenlaan was vroeger een toegangsweg naar... Lees meer>>

16-04-2014
Update Park Bredelaar

De vergunningen zijn aangevraagd voor de werkzaamheden in Park Bredelaar. Ook is het bestek (omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden) gereed. Binnenkort worden de werkzaamheden aanbesteed. Deze starten halverwege 2014.   Park Bredelaar wordt een park van circa 1 hectare binnen landschapspark Park Lingezegen. Het park komt ten oosten van Boerderij Bredelaar aan de... Lees meer>>

14-04-2014
Wegafsluiting De Vergert en Breedlersestraat

Vanaf maandag 14 april zijn de Breedlersestraat en de Vergert in Bemmel (vanaf de Dikelsestraat tot aan de Breedlersestraat) afgesloten voor het doorgaand verkeer.   Aannemersbedrijf Bruil uit Ede verricht de werkzaamheden. De Breedlersestraat is afgesloten van 14 april t/m 9 mei. De Vergert is afgesloten van 14 t/m 28 april. Zowel fietsers als het doorgaande verkeer zullen met... Lees meer>>

07-04-2014
Werkzaamheden De Poel starten in mei 2014

Het werk bij pocketpark De Poel gaat in mei 2014 van start. Er is al een aantal bomen gekapt in de afgelopen winter die niet pasten in het nieuwe plan. Omwonenden hielpen na de kap mee takhout te verzamelen in ruil voor gratis haardhout. Zie het nieuwsbericht van 20 januari 2014 >   Bij de Poel wordt een klein landschapsparkje ingericht. De aanwezig poel wordt wat groter gemaakt en... Lees meer>>

04-04-2014
Aanplant Vierdaagsebos

Ter hoogte van de aansluiting van de Breedlersestraat op de A325 is begin 2014 gestart met de aanleg van een stuk bos. Het eerste deel is aangelegd met kinderen van basisscholen uit de omgeving. De nationale boomfeestdag 2014 werd hier gevierd. Eind 2014 wordt het restant van het bos aangelegd. Om de archeologische waarden van de kavel niet te verstoren is de kavel opgehoogd voordat deze is... Lees meer>>

31-03-2014
Fietspaden in deelgebied De Woerdt

De werkzaamheden op het landgoed Doornik zijn bijna af. Zo worden de laatste bomen geplant, en het laantje van Doornik is bestraat. Ook wordt de laatste hand gelegd aan één van de parkeerplaatsen. Op het landgoed komen verschillende fietspaden. Van beton en van Stabicol. Dat laatste is een verhard fietspad met de uitstraling van een zandpad. Niet alle fietspaden worden van Stabicol... Lees meer>>

19-03-2014
Wat er binnenkort gebeurt in Waterrijk-Oost

Hoe gaat deelgebied Het Waterrijk er in de toekomst uitzien? En belangrijker: wat moet daarvoor binnenkort gebeuren? Tijdens een inloopavond op 13 maart 2014 werden belangstellenden geïnformeerd over de werkzaamheden die de komende weken zullen plaatsvinden in Waterrijk-Oost.   Meer informatie over de werkzaamheden vindt u ook op de pagina van deelgebied Het Waterrijk... Lees meer>>

07-03-2014
Idylle Elsterbrug

De Idylle Elsterbrug is een zogenaamd pocketpark. Het terrein krijgt de functie van ecologische stapsteen (doelsoort IJsvogelvlinder). Ook is het terrein aangewezen als locatie voor een idylle (landschapstuin) naar de ideeën van de kunstenaars Herman Verkerk en Paul Kuipers (EventArchitectuur). Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het bestek van de Idylle Elsterbrug, samen met de... Lees meer>>

05-02-2014
Deelgebied De Park in beeld

Hoe verloopt de ontwikkeling van deelgebied De Park? Welke voorbereidingen worden getroffen? Projectleider Anton de Kleijn laat het zien in deze korte film van Kanaal 13, de omroep voor de regio Arnhem Nijmegen. U kunt de film hieronder direct... Lees meer>>

13-01-2014
Werkzaamheden ‘De Linten’ van start

De werkzaamheden voor het parkonderdeel 'De Linten' gaan op 21 januari van start. Het gaat om het gebied tussen de A325, de Lingewal, de Karstraat en De Plak in Bemmel. Aannemersbedrijf Bruil Infra uit Ede zal de werkzaamheden uitvoeren.   Werkzaamheden De werkzaamheden bestaan uit grondwerk naast de weg, het aanbrengen van nieuwe bermen, het planten van bomen en het aanbrengen van... Lees meer>>

09-01-2014
Verlichting fietstunnel RijnWaalpad

De gemeente Overbetuwe plaatst begin februari een aantal tijdelijke lichtmasten op het nog onverlichte RijnWaalpad. Deze zullen half februari gaan branden. De definitieve verlichting wordt aankomende zomer geplaatst.   In december 2013 is de fietstunnel onder de A15, als onderdeel van het snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen, geopend. Normaal gesproken plaatst de gemeente geen... Lees meer>>

04-12-2013
Werkzaamheden Park Bredelaar

Park Bredelaar. Start werkzaamheden 2014. Op dit moment is het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt in het Uitvoerings Ontwerp. De komende tijd wordt het bestek uitgewerkt en de benodigde vergunningen aangevraagd. Als alles volgens plan verloopt wordt voorjaar 2014 gestart met de aanleg.   Meer informatie:... Lees meer>>

03-10-2013
Bemmelse Zeeg

Ecologische stapsteen en natuurvriendelijke oever de Bemmelse Zeeg. Start werkzaamheden september 2014, gereed eind 2014. Werkzaamheden: aanleg natuurvriendelijke oever en wandelpaden en bos aanplant. Resultaat: een duurzame ecologische stapsteen en natuurvriendelijke oever langs de Bemmelsezeeg. Zie kaart. De wandelpaden zullen onderdeel uit maken van het... Lees meer>>

13-09-2013
Speelbos

Speelbos, bij Schuytgraaf. Start eerste graafwerkzaamheden: 4 november. Gereed: voorjaar 2014.   Water en grond De aanleg van het speelbos begint met het aanbrengen van veilig speelwater. Dat water staat in verbinding met de A-watergang die om het bos heen ligt. De grond die vrij komt wordt ter plaatse verwerkt. Door het versterken van het oude rabattenprofiel, wordt deze beter te... Lees meer>>

06-09-2013
Picknicken in parkstijl bij Fruitbedrijf de Woerdt

Fruitbedrijf en Landwinkel de Woerdt heeft er een picknickveldje bij. De tafel en banken zijn helemaal in de stijl van het parkmeubilair van Park Lingezegen. Fruitbedrijf en Landwinkel de Woerdt is de eerste ondernemer in Park Lingezegen die het initiatief heeft genomen om parkmeubilair op eigen terrein te zetten. Het meubilair wordt bekostigd door de parkorganisatie en blijft ook haar... Lees meer>>

02-09-2013
Landgoed Doornik

De werkzaamheden op het landgoed Doornik zijn in september 2013 gestart. Momenteel wordt er een dijkoprit gemaakt op de Waaldijk en worden parkeerplaatsen aangelegd. De lanen zijn uitgezet en er is gestart met het graven van de cunetten. De vrijkomende grond wordt deels gebruikt om een perceel in de omgeving op te hogen. De graafwerkzaamheden zullen nog een tijd duren. Waar nodig worden dammen... Lees meer>>

27-08-2013
De Park

In De Park starten de werkzaamheden in augustus 2013. Naar verwachting is het gereed medio 2014. Werkzaamheden: aanleg van watergangen en een tracé voor een fiets-/skeelerpad. Om dit circuit aan te leggen is zand nodig. Dit zand wordt aangevoerd via de Grote Molenstraat richting De Park. Gedurende ca. 8 tot 10 weken rijden er dan vrachtwagens met zand af en aan. Na het aanvoeren van zand moet... Lees meer>>

23-08-2013
Aanleg RijnWaalpad

Aanleg RijnWaalpad, snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen. De fietsroute wordt in fases verbeterd en aangelegd. Op een groot aantal locaties is de route al voorzien van asfalt, is het pad verbreed en heeft de fietser voorrang op auto’s.   We zijn er echter nog niet: op twee plekken moet grond verworven worden om een trajectdeel aan te leggen en sommige kruispunten worden nog... Lees meer>>

23-08-2013
De Linten

De Linten. Start werkzaamheden najaar 2013, gereed eind 2014. Werkzaamheden: uitzetten nieuwe kavelgrenzen, voorbereiding en opruimingswerkzaamheden, explosieven opruimen en archeologische werkzaamheden, infra (aanleg asfaltverharding en betonnen fietspad), aanplanten laanbomen, graven van watergangen, plaatsen van meubilair en afwerken terrein. De firma Bruil gaat het werk uitvoeren. De... Lees meer>>

twitter header

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

×